Objednávky

dialog_zahlaviDialog*otázky*odpovědi, komunistický list

Roční předplatné včetně poštovného 250,- Kč.

Šéfredaktor: Zdeněk Košťál. Nevyžádané rukopisy nevracíme.

Vyhrazujeme si právo redakční úpravy příspěvků.

Vychází zpravidla jako dvouměsíčník (obvykle v polovině sudého měsíce). Přihlášky na předplatné tištěného vydání, reklamace a připomínky k distribuci můžete uplatňovat elektronickou poštou na redakce@kldialog.cz, poštou na adresu Josef Mráček, Pozňanská 437, 181 00 Praha 8 nebo na MT + 420 607 750 816, nejvhodněji přes SMS s přesnou adresou. Internetové stránky http://www.kldialog.cz.

Registrováno MK ČR 6320; ISSN 1210-454.