Teorie a historie


gramsci

Řím: Pocta revolucionáři Antoniu Gramscimu

  „Pravda je revoluční“   — Antonio Gramsci   Na protestantském hřbitově v Římě se konal pietní akt organizovaný novou Komunistickou stranou Itálie a Frontem komunistické mládeže, který uctil památku legendárního revolucionáře a Mussoliniho vězně Antonia Gramsciho….Pøipomenutí dvojího výroèí filozofa Jana Patoèky (1907 - 1977), koncert Plastic People of the Universe, beseda (mj. manželé Sokolovi, paní je Patoèkovou dcerou)

Jan Patočka

Dnes žijeme v době, kdy došlo nejen k loupeži majetků nazývané církevní restitucí, ale také k vyhlašování nových svatých. Patří k nim např. – pomineme-li už svatého Václava Havla s jeho lavičkami a letištěm nedaleko věznice, kde prý trpěl za…


ČSSR_znak

Předehra osmašedesátého

Před padesáti lety byl zneužit k protisocialistickým vystoupením IV. sjezd Svazu československých spisovatelů, jenž se uskutečnil ve dnech 27. – 29. června 1967. První, kdo upozornil, že sjezd spisovatelů se může stát roznětkou k útokům…


klontza_02

Socialismus nebo barbarství

18. 3. 2017 se uskutečnil První brněnský odborný seminář pod záštitou Městského výboru KSČM v Brně. Organizátory byly Ideověvýchovná a Propagační komise. S realizací zásadně pomohl Levicový klub žen. Cíly semináře bylo zahájit vlastní seriál tematicky…MM00249821

105. VÝROČÍ KIM IR SENA

  15. dubna 1912 se narodil zakladatel Korejské lidově demokratické republiky Kim Ir Sen (Kim Il Sung). Již ve svých 14 letech zorganizoval Svaz za svržení imperialismu a v r. 1932 Korejskou lidovou revoluční armádu, která po…ransdorf

RANSDORFOVO NEMARXISTICKÉ POJETÍ „OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI“

Z e-mailu zaslaného šéfredaktorovi „Dialogu“ čtenářem a blízkým spolupracovníkem tohoto listu: „Do mrtvol se nekope! Měsíčník Dialog podle mého názoru nezvolil příhodnou formu využití osobnosti Ransdorfa k získání nových čtenářů z řad mladých funkcionářů – komunistů.“ „Nepomlouvejme osobu Ransdorfa, ale…


lenin

STOLETÉ LENINOVY DUBNOVÉ TEZE JSOU STÁLE AKTUÁLNÍ

S revoluční  válkou, která by skutečně ospravedlňovala revoluční obranářství, může uvědomělý proletariát souhlasit pouze za těchto podmínek: a) že moc převezme proletariát a k němu se přidávající chudé vrstvy rolnictva; b) že se upustí od…


rijnova_revoluce_01

100. VÝROČÍ VŘSR SE MUSÍ STÁT ROKEM MARXISMU

Od VŘSR uplynulo celé století. Dovedu si představit oslavy, pokud bychom, my komunisté a dělnická třída, měli politickou moc. Nevzpomínáme však pouze stoleté jubileum, ale i 25. výročí vítězství kontrarevoluce, která zasadila strašnou ránu věci…


marx

170 LET OD NAPSÁNÍ MARXOVY PRÁCE BÍDA FILOZOFIE

Marxova kniha „Bída filozofie. Odpověď na „Filozofii bídy“ pana Proudhona“, byla napsána od ledna do dubna 1847. Její obsah byl namířen proti ideologovi maloměšťáctví, maloburžoazie, P. J. Proudhonovi, jehož názory vážně brzdily rozšiřování myšlenek vědeckého…