Teorie a historie


MM00249821

105. VÝROČÍ KIM IR SENA

  15. dubna 1912 se narodil zakladatel Korejské lidově demokratické republiky Kim Ir Sen (Kim Il Sung). Již ve svých 14 letech zorganizoval Svaz za svržení imperialismu a v r. 1932 Korejskou lidovou revoluční armádu, která po…ransdorf

RANSDORFOVO NEMARXISTICKÉ POJETÍ „OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI“

Z e-mailu zaslaného šéfredaktorovi „Dialogu“ čtenářem a blízkým spolupracovníkem tohoto listu: „Do mrtvol se nekope! Měsíčník Dialog podle mého názoru nezvolil příhodnou formu využití osobnosti Ransdorfa k získání nových čtenářů z řad mladých funkcionářů – komunistů.“ „Nepomlouvejme osobu Ransdorfa, ale…


lenin

STOLETÉ LENINOVY DUBNOVÉ TEZE JSOU STÁLE AKTUÁLNÍ

S revoluční  válkou, která by skutečně ospravedlňovala revoluční obranářství, může uvědomělý proletariát souhlasit pouze za těchto podmínek: a) že moc převezme proletariát a k němu se přidávající chudé vrstvy rolnictva; b) že se upustí od…


rijnova_revoluce_01

100. VÝROČÍ VŘSR SE MUSÍ STÁT ROKEM MARXISMU

Od VŘSR uplynulo celé století. Dovedu si představit oslavy, pokud bychom, my komunisté a dělnická třída, měli politickou moc. Nevzpomínáme však pouze stoleté jubileum, ale i 25. výročí vítězství kontrarevoluce, která zasadila strašnou ránu věci…


marx

170 LET OD NAPSÁNÍ MARXOVY PRÁCE BÍDA FILOZOFIE

Marxova kniha „Bída filozofie. Odpověď na „Filozofii bídy“ pana Proudhona“, byla napsána od ledna do dubna 1847. Její obsah byl namířen proti ideologovi maloměšťáctví, maloburžoazie, P. J. Proudhonovi, jehož názory vážně brzdily rozšiřování myšlenek vědeckého…

gottwald_100

O GOTTWALDOVI MLUVÍ JEHO DÍLO

Klement Gottwald byl největší osobností československé komunistické strany a nejúspěšnějším státníkem naší historie. Měl k tomu, kromě duševních schopností, dva předpoklady. Poznal v mládí těžký život proletáře, a prostudoval a osvojil si revoluční teorii marxismu-leninismu….lenin-stalin

ÚLOHA KOMUNISTICKÉ OSOBNOSTI V DĚJINÁCH

Výkonné instituce profesionálního antikomunismu věnují mimořádnou pozornost nepřímému nátlaku na komunistické vůdce. Zpočátku psychologickému a teprve pak ideologickému. Velmi podrobně zkoumají osobní údaje a charakterové vlastnosti. Pokud v nich převažují, před stranou skrývané, škodlivé morální…


soc_evropa

SSSR: Ztráta pro všechny

Letos budou dělníci a lidé po celém světě oslavovat a připomínat velkou ruskou revoluci z roku 1917, vítězství bolševické revoluce a vznik lidového socialistického státu. Socialist Voice nepochybně vydá hodně článků, analyzujících SSSR i socialismus obecněji…


karel-iv

Zneužité výročí Karla IV.

(Dokončení z minulého čísla) O původu Karla IV. Když německého profesora Pfitznera tak pohoršovala „slovanská krev“, mluvil z něj nacistický šovinista a nikoli historik. Musel by jinak vědět, že němečtí panovníci se často ženili s českými…
img1-559x437

Karel Kluz: Procházky s Hitlerem

Procházky s Hitlerem V Německu na pozadí růstu neonacistických nálad, posílených problémy s vlnou muslimských běženců, se zvyšuje zájem o osobu Führera. Před 71. výročím porážky nacistického Německa Rudou armádou se 25. 4. 2016 konala v muzeu – bývalém…


capitalism

Zločiny kapitalismu

Zločiny kapitalismu 13. dubna 1932, když vrcholila Mostecká stávka, ve své době největší protest v Evropě proti nezaměstnanosti za světové hospodářské krize, při zásahu četnictva a dragounů proti demonstrantům byli zastřeleni horníci Jan Kříž a…