Teorie a historie
kimcongil_01

KIM ČONG IL – VOJEVŮDCE NEZÁVISLOSTI

Prosinec je spjat se dvěma výročími, připomínajícími věčného generálního tajemníka Korejské strany práce generalissima Kim Čong Ila. 17. prosince si připomínáme jeho úmrtí v roce 2011. 24. prosince 1991 byl zvolen Politbyrem ÚV Korejské strany práce…


rudy_prapor

Neradostné oslavy

Stému výročí Velké říjnové socialistické revoluce věnují i v naší zemi velkou pozornost nekomunistická a antikomunistická média. Oproti tomu trosky komunistického hnutí, které by mělo být dědicem této revoluce, k výročí téměř mlčí. Protože jsou to trosky….

zapotocky

60 let od úmrtí Antonína Zápotockého

Před 60 lety, 13. listopadu 1957, zemřel jeden z nejvýznamnějších revolučních vůdců československého pracujícího lidu a jeho druhý dělnický prezident, soudruh Antonín Zápotocký. Blahopřejný dopis ÚV KSČ k Zápotockého pětašedesátinám (1949) uvádí, že jeho život…guevara

50. výročí zavraždění „Che“ Guevary

Letos uplynulo 50 let od zavraždění jedné z nejvýznamnějších postav revolučního hnutí 2. poloviny XX. století Ernesta „Che“ Guevary. Ten tváří v tvář latinskoamerické reakci podněcované severoamerickou CIA zaplatil v bolívijské džungli životem za své nadšení v boji proti…mlok_01

Aktuálně k tzv. neomarxismu

V souvislosti s dlouhodobější (především e-mailovou) diskusí v rámci Marxisticko-leninského odborného klubu (MLOKu), věnované imigraci a imigrantům, vystoupilo v poslední době do popředí i téma tzv. neomarxismu. Jeden z nejaktivněji diskutujících členů k tomuto tématu připomněl článek pana P. Fendeka…


ransdorf

Nejen Ransdorfova fetišizace pluralismu

„Rozkvět“ nadšení pro pluralismus u filozofů prezentujících se jako „tvůrčí marxisté“ nastal u nás v 60. letech, což bylo přímo spojeno s cílenou destrukcí, dezintegrací marxismu, zdůvodňované jeho „zmodernizováním“. To se stalo ideovým základem pro přípravu…kopecky

120 let od narození Václava Kopeckého

27. srpna 2017 uplyne 120 let od narození jednoho z nejbližších spolupracovníků Klementa Gottwalda, předního českého komunistického politika a publicisty Václava Kopeckého, neodmyslitelně spojeného s bolševizací KSČ a vítězstvím pracujícího lidu nad buržoazií a reakcí v únoru 1948…


bilak

Sto let Vasiľa Biľaka

V srpnu si připomínáme sté výročí narození významného československého politika a osobnosti nejen našich dějin, ale i mezinárodního dělnického a komunistického hnutí, soudruha Vasiľa Biľaka. Pro sympatizanty i odpůrce se stalo Biľakovo jméno symbolem reálného socialismu,…


lidice_01

Lidice v atmosféře přepisování dějin

75 let uplynulo v sobotu 10. června od vyhlazení obce Lidice fašistickými okupanty v r. 1942. Je to období jen těsně pod průměrnou délkou života v ČR. Pamětníků druhé světové války už je poskromnu a většina občanů mladších generací…gramsci

Řím: Pocta revolucionáři Antoniu Gramscimu

  „Pravda je revoluční“   — Antonio Gramsci   Na protestantském hřbitově v Římě se konal pietní akt organizovaný novou Komunistickou stranou Itálie a Frontem komunistické mládeže, který uctil památku legendárního revolucionáře a Mussoliniho vězně Antonia Gramsciho….