Teorie a historiecsr_znak

Hodnocení charakteru vzniku ČSR 1918

K výročí 100 let od vzniku Československé republiky uvádíme výňatek z publikace Karla Pomaizla ze 60. let „Vznik ČSR 1918“, kde hledá objektivní hodnocení vzniku ČSR z pohledu dějinného úkolu dělnické třídy. Polemizuje s tehdy…


hubert_ales

Proti volební straně

Mezi nejdůležitější úkoly určené X. sjezdem KSČM patří vytvoření nového programu strany. S novým programem musí přijít také úprava Stanov a přizpůsobení stranické struktury. Úprava Stanov a stranická struktura musí ovšem odpovídat potřebám plynoucích z…

vu_08

Několik poznámek k „magickým osmičkám“

Magický je cizí slovo pro čarodějný. Kdo dnes frapantně znevažují dějinnou pravdu, si opravdu počínají jako čarodějové, mágové. Z minulosti vykouzlí pohotově, co si nynější režim, zplozený z kontrarevoluce na přelomu minulého a současného století, žádá. Ideologii…


marx

Co s neomarxismem?

Ke 200. výročí narození K. Marxe sociolog Jan Keller, jehož práce představují světlou výjimku v současné společenskovědní a publicistické literatuře, konstatoval, že Marx zůstává stále nepochopen. A zřejmě uhodil hřebík na hlavičku. Ne náhodou se zmínil také…


ČSSR_znak

Jako před 50 lety

Kdo sledoval ČT letos v srpnu a zároveň pamatuje tzv. pražské jaro, mohl mít pocit, že se za těch 50 let ani tolik nezměnilo. Trochu se sice obměnil slovník, ne však metody, nástroje a cíle…dubcek

Ještě jednou několik poznámek k tzv. pražskému jaru

Úvod To, co bylo při různých hodnoceních uvedených událostí (tzv. pražského jara a srpna 1968) zcela ignorováno, bylo pochopení a objasnění jejich konkrétně historického kontextu. Souvislosti s již přes dvacet let probíhající studenou válkou, vedenou světovým…
cssr_1968

50 let od tzv. pražského jara

S odstupem 50 let od událostí v Československu roku 1968 lze odhadnout, kam by se vývoj ubíral, kdyby nedošlo ke vstupu pěti armád spojenců Varšavské smlouvy v srpnu onoho roku. Jednalo se o upřímně míněné úsilí vylepšit a…


gottwald_prez

Před 70 lety – Klement Gottwald prezidentem

Před 70 lety byl zvolen prezidentem Československé republiky významný představitel pracující třídy obou našich národů, revolucionář, bojovník proti fašismu a kapitalismu Klement Gottwald. Tato vůdčí postava třídního boje pracujících proti buržoazii a reprezentant moskevského křídla…


dav2

Konference o odkazu časopisu DAV

V sobotu 30. června se konala konference a diskuse o historickém odkazu DAVu. Prvorepublikový kolektiv komunistů sdružených kolem časopisu DAV představoval velmi důležitý zdroj osobností, kulturní i politické síly pro rozvoj slovenského a potažmo československého…marx_cina

Je Marx zastaralý a v mnohém se mýlil?

Několik poznámek k proletariátu a tzv. střední třídě   Téma dnešní konference je velmi závažné. Marxovo a nedílně s ním i Engelsovo gigantické a nesmrtelné dílo je stále živé a dnes v dialektické jednotě s dílem Leninovým, více než…