Teorie a historie


dejiny

Nejen o výuce dějepisu u nás…

Čas od času zaznívají z oficiálních míst výroky o výuce dějepisu na našich školách. Připomínají kampaň a v rámci této kampaňovitosti slyšíme požadavky, aby byl důraz kladen na výuku moderních dějin. Moderními dějinami se má na mysli…matous_2

Kontrarevoluce – vzpomínky Milana Matouše

Na přelomu let 1989 a 1990 propukla i u nás honička na komunisty. Tisk, rozhlas a televize se předháněly. Byla taková svoboda slova, že se nenašla kleveta, která by neprošla. Obrana neexistovala. „Právo” přestalo být…marx_engels

Záměrné matení pojmů?

Jedná se o pojem „občanská společnost“. Dnes velmi frekventovaný. Kdysi M. Ransdorf prohlásil, že jeho ideálem je občanská společnost. Ostře prý kontrastující s „totalitarismem“ nebo chcete-li s „etatistickou společností“ zbožňující stát, mocenské zásahy jeho představitelů ignorující…gottwald

V. sjezd KSČ a poučení pro dnešek

Událost, jakou byl V. sjezd KSČ v roce 1929, je velice těžké postihnout v krátkém pojednání. V dnešní době a v situaci, v jaké se nachází komunistické hnutí, je velice správně vymezeno téma tak, takovým způsobem, že…