Teorie a historie

marx_engels

Záměrné matení pojmů?

Jedná se o pojem „občanská společnost“. Dnes velmi frekventovaný. Kdysi M. Ransdorf prohlásil, že jeho ideálem je občanská společnost. Ostře prý kontrastující s „totalitarismem“ nebo chcete-li s „etatistickou společností“ zbožňující stát, mocenské zásahy jeho představitelů ignorující…gottwald

V. sjezd KSČ a poučení pro dnešek

Událost, jakou byl V. sjezd KSČ v roce 1929, je velice těžké postihnout v krátkém pojednání. V dnešní době a v situaci, v jaké se nachází komunistické hnutí, je velice správně vymezeno téma tak, takovým způsobem, že…


ksc_ix_sjezd

K odkazu IX. sjezdu KSČ komunistům dnes

Po únoru 1948 vstoupilo Československo do kvalitativně nové etapy společenského vývoje, kdy se završoval proces pokojného přerůstání národní a demokratické revoluce v revoluci socialistickou. Rozhodující událostí se zde stal střet s politickou reprezentací buržoazie, která nechtěla naplňovat…


rijnova_revoluce_01

Zůstávám komunistou!

Před 50 lety, na ustavujícím shromáždění Svazu mladých 7. 3. 1969 v hotelu Tichý na pražském Žižkově, jsem pronesl svůj první veřejný projev. Byl na podporu založení nové mládežnické organizace, která se bude hlásit k…