Teorie a historielenin_stalin

Co čeká naši vlast?

Co čeká naši nešťastnou vlast, až všichni pamětníci německé okupace a protektorátní éry umřou? Pohrobci českých kolaborantů spolu se sudetskými Němci určitě důkladně přepracují dějiny. Lze již dnes odhadnout, že se čeští školáci dovědí, jak…


cssr0027

Vzpomínka na opravdové komunisty

V letech 1968-69 pořádaly všechny hromadné sdělovací prostředky divokou honbu na lidi, kteří se nepřipojili k všeobecné štvanici proti přítomnosti vojsk Varšavské smlouvy na území Československa.  Přitom skoro všem jen trochu politicky myslícím občanům muselo být zřejmé,…


obcanske_forum

30 let lží a podvodů

Režim na lži postavený od svého počátku – kdo z řečníků v listopadu a prosinci 1989 přiznal, že usiluje o znovunastolení kapitalismu – pokračuje v tomtéž kursu. Připomeňme si i falešnou zprávu o smrti studenta…kscm_logo_dlouhe

K návrhům aktualizace Programu KSČM

Výročním členským schůzím KSČM byly předloženy tři návrhy k úpravě programu KSČM. O jejich zhodnocení se pokusil Lukáš Vrobel v příspěvku „Kritika tří třešnových programů” uveřejněném 4. 11. na www.kldialog.cz. V podstatě souhlasím s autorem v…
cssr_1968

Obrana socialismu nebo „okupace“?

Používat termín „okupace“ v souvislosti s událostmi srpna 1968 je stejné, jako házet socialismus a fašismus do jednoho pytle! Ohánět se právními formulacemi není namístě!  Nad vším byl právě princip obrany socialismu!   ***** Revoluce,…cssr_1968

Sovětská okupace a jediný obhájce linie strany

24. října 2019 odhlasovalo 130 ze 137 přítomných poslanců ustanovení 21. srpna „Památným dnem obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy“. Pro návrh hlasovali všichni kromě poslanců KSČM, s výjimkou Jiřího Dolejše, jenž návrh podpořil….romske_muzeum

Muzeum romské kultury a socialismus

Muzeum romské kultury bylo založeno v roce 1991, sídlí v Bratislavské ulici v Brně a spravuje také památníky na místě bývalých fašistických pracovních táborů v Kunštátu u Hodonína a Letech u Písku. Nedávno jsem navštívil jeho brněnskou expozici a…
dejiny

Nejen o výuce dějepisu u nás…

Čas od času zaznívají z oficiálních míst výroky o výuce dějepisu na našich školách. Připomínají kampaň a v rámci této kampaňovitosti slyšíme požadavky, aby byl důraz kladen na výuku moderních dějin. Moderními dějinami se má na mysli…matous_2

Kontrarevoluce – vzpomínky Milana Matouše

Na přelomu let 1989 a 1990 propukla i u nás honička na komunisty. Tisk, rozhlas a televize se předháněly. Byla taková svoboda slova, že se nenašla kleveta, která by neprošla. Obrana neexistovala. „Právo” přestalo být…