Pokrokové hnutí

mlok_01

Z jednání MLOKu

Plenární zasedání Marxisticko-leninského odborného klubu se konalo v sobotu 23. ledna 2016. Jednání MLOKu zahájil předseda V. Čermák, kterýúčastníky seznámil s činností klubuod posledního plenárního zasedání.Konstatoval, že na probíhajících VČS a OK byly materiály připravené vedením…


kgsprlt

O současném stavu a perspektivách komunistického hnutí

O současném stavu a perspektivách komunistického hnutí Miroslav Kavij a Jiří Bulka Z úvodního vystoupení na říjnové pražské teoreticko-politické konferenci   Především chceme připomenout, že otázkami výstavby a činnosti, možnostmi zvýšení akceschopnosti a politického vlivu a…