Pokrokové hnutí


hruza_01

Máme na víc, než je ve volebním programu

Patřím k té části funkcionářů KSČM, kteří nešetří kritikou a současně předkládají návrhy, co a jak v nynější situaci dělat. Jsme krátce před volbami do Poslanecké sněmovny, proto se omezím pouze na připomenutí některých myšlenek a otupím…zapotocky

60 let od úmrtí Antonína Zápotockého

Před 60 lety, 13. listopadu 1957, zemřel jeden z nejvýznamnějších revolučních vůdců československého pracujícího lidu a jeho druhý dělnický prezident, soudruh Antonín Zápotocký. Blahopřejný dopis ÚV KSČ k Zápotockého pětašedesátinám (1949) uvádí, že jeho život…


rudy_prapor

Stávka bratislavských dělníků

Koncem června proběhla na Slovensku největší stávka od vyhlášení slovenské samostatnosti. Postihla bratislavský Volkswagen, který v době vyhlášení stávky zaměstnával přibližně 12 000 lidí. Stávku vyhlásili odbory poté, co nedošlo k dohodě s vedením podniku…


klub_spolecenskych_ved

„Minimální program“ v Brně

16. června byl na panelové diskusi Klubu společenských věd v Brně prezentován a diskutován Minimální program komunistické strany tak, jak byl vytvořen Marxisticko-leninským odborným klubem a publikován v „Dialogu“. Program vzbudil zájem všech zúčastněných, kteří se vyjádřili…


kopecky

120 let od narození Václava Kopeckého

27. srpna 2017 uplyne 120 let od narození jednoho z nejbližších spolupracovníků Klementa Gottwalda, předního českého komunistického politika a publicisty Václava Kopeckého, neodmyslitelně spojeného s bolševizací KSČ a vítězstvím pracujícího lidu nad buržoazií a reakcí v únoru 1948…


bilak

Sto let Vasiľa Biľaka

V srpnu si připomínáme sté výročí narození významného československého politika a osobnosti nejen našich dějin, ale i mezinárodního dělnického a komunistického hnutí, soudruha Vasiľa Biľaka. Pro sympatizanty i odpůrce se stalo Biľakovo jméno symbolem reálného socialismu,…klontza_02

Socialismus nebo barbarství

18. 3. 2017 se uskutečnil První brněnský odborný seminář pod záštitou Městského výboru KSČM v Brně. Organizátory byly Ideověvýchovná a Propagační komise. S realizací zásadně pomohl Levicový klub žen. Cíly semináře bylo zahájit vlastní seriál tematicky…


mlok_01

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

Minimální strategický program komunistické strany   Komunistická strana ve své činnosti vychází jednak z vědeckého světového názoru založeného na dialekticko-materialistické analýze vykořisťovatelské podstaty minulých i současných společenskoekonomických řádů, zejména kapitalismu, při odhalení zákonitostí jeho vývoje i…
stano

ODEŠEL JIŘÍ STANO

4. 3. 2017 zemřel ve věku 91 let komunistický novinář a spisovatel Jiří Stano. Umělec, jenž celý život zasvětil tvůrčí práci, víře v člověka a v sociálně spravedlivou společnost, kterou sám pomáhal od mládí budovat. Jako…

dialog_zahlavi

MALÉ ZAMYŠLENÍ

Když ve třicátých letech minulého století položil Karel Čapek Vladislavu Vančurovi otázku, jak poznáme uvědomělého proletáře v řadách německých vojáků, pakliže napadne německá armáda naši vlast, jasnou odpověď nedostal. Spolu s Karlem Čapkem je nutno ptát se…


dialog_zahlavi

Nejen k metodě Malého zamyšlení

V redakční radě „Dialogu“ jsme se před časem dohodli na tom, že dáme po zveřejnění rozsáhlé analýzy SMKČ o imigraci prostor také jiným pohledům. Učinili jsme tak v tomto čísle, ač se dle mého soudu „Malé zamyšlení“…


gottwald_100

O GOTTWALDOVI MLUVÍ JEHO DÍLO

Klement Gottwald byl největší osobností československé komunistické strany a nejúspěšnějším státníkem naší historie. Měl k tomu, kromě duševních schopností, dva předpoklady. Poznal v mládí těžký život proletáře, a prostudoval a osvojil si revoluční teorii marxismu-leninismu….