Záměrné matení pojmů?

marx_engels

Jedná se o pojem „občanská společnost“. Dnes velmi frekventovaný. Kdysi M. Ransdorf prohlásil, že jeho ideálem je občanská společnost. Ostře prý kontrastující s „totalitarismem“ nebo chcete-li s „etatistickou společností“ zbožňující stát, mocenské zásahy jeho představitelů ignorující zájmy a potřeby individua. Petr Uhl, bývalý funkcionář trockistické IV. internacionály, která se vydává za obhájce „autentického marxismu“ (pochopitelně proti „stalinismu“), v Naší pravdě, příloze Haló novin z 11. 7. 2011, vynesl občanskou společnost do nebes. Už i dnešní Rusko, připouští, možno považovat za občanskou společnost. Vylučuje z ní ovšem kategoricky Lukašenkovo Bělorusko. A ztotožňuje ji s „právním státem“. Kde není, panuje vlastně nezákonnost a bezpráví.

Ale kdo jen nahlédne do díla K. Marxe a B. Engelse, zjistí, že zakladatelé vědeckého socialismu chápali občanskou společnost zcela jinak. A už rozhodně v ní neviděli žádný ideál – už proto, že individuum, především soukromého vlastníka, který vykořisťuje námezdně pracující, staví nad celek, nad společnost jako takovou. Občanská společnost je pro ně společností buržoazní (bürgerliche Gesellschaft), která se zrodila v Evropě v 16. století. Tedy společnost, jak se Marx i Engels nejednou vyjádřili, „moderního otroctví“.

Deklarovaná lidská práva ještě zdaleka nezaručují sociální rovnost. Ta se může zrodit jen na základě revolučních převratů v důsledku odstranění tříd v budoucí komunistické společnosti.

Ale jak je zřejmé, žijeme v době, kdy se všechno převrací naruby. Černé se vydává za bílé a bílé za černé. Zákeřná a nebezpečná hra na demokracii, provázená žvaněním o „lidských právech“ a „právním státu“, který už fakticky přestává být státem, sprostou kamufláží nejhrubších zločinů, jichž se v úsilí o ovládnutí světa dopouští současný kapitalismus à la „americký imperialismus“. Nestačí hlásit se k Marxovi. Stoupenci skutečné levice vycházejí z revoluční teorie K. Marxe v praxi, v politickém boji, který nelze redukovat na hašteření v parlamentu.

 

LZ

Dialog * otázky * odpovědi č. 346, červenec-srpen 2019