Od našich třídních odborů

oscms

I přes různé radikalistické fráze a sociální demagogii je ve výsledku jasné, že tato líbivá a „bezkonfliktní“ sorta tzv. moderní či reformní levice není nic jiného, než posluhovačem místního či především nadnárodního kapitálu a agresivními řečmi se jen snaží zakrýt skutečnou podstatu systému, parazitismus kapitalismu. Systém, založený na vykořisťování pracujících a vykrádání jimi vytvořených hodnot, si bohatě zasponzoroval tuto pseudoopozici, kterou nejen bohatě dotuje, ale i zapojuje do Potěmkinovy vesnice svého zastupitelského aparátu.

Tato údajná levice se svým netřídním pohledem a svou smířlivostí se stavem věci je skutečnou snětí hnutí pracující třídy, brzdou jeho rozvoje. Šarlatánství tzv. moderní levice má jen ohlupovat pracující třídu, balamutit ji, že drobky od stolu kapitalistů jsou tím správným řešením na propastné rozdíly mezi těmi, kteří vykořisťují a těmi, kteří jsou vykořisťováni. Politickou činnost paralyzují do popisu stavu věci, který se i při nejvelkohubějším slovníku pokaždé vyhne řešení, které je ve skutečnosti vždy třídní, které vždy priorizuje jednu třídu před další.

Jenže korupce, kterou je tato sorta nasáklá, to je úplatek od minoritní stěží spočítatelné třídy, která potřebuje své lokaje a domácí jidáše k otupování ostří sociálního boje za spravedlivou věc pracujících. V řadě uměle vytvořených institucí, spolcích a dalších organizacích se jen mlátí prázdná sláma, je to továrna na iluze, která jen upouští páru z hrnce lidového hněvu. Jsou to všechny ty spolky jako německá „Levice“, různí „demokratičtí socialisté“, „radikální sociální demokrati“ a bezpočet různých „socialistických“ organizací po světě, po kterých vždy zbyla jen zrada. Slovem „socialismus“ plýtvají, stejně jako verbálně bojují za pracujícího, kterého ovšem zrazují na každém kroku. Schválně odvádějí pozornost řešením naprosto marginálních a banálních témat. Nepřítelem pracujících nejsou okurky, laciný český salám nevalné kvality ani další výstřelky, ale Trojka (EU, Mezinárodní měnový fond a Světová banka), potažmo pakt NATO s imperialistickými zájmy svých majoritních členů.

Činnost této netřídní „levice“ končí vždy u předvolebních halekaček, u směšně radikální snahy o reformy EU, kde pro svůj prospěch hodlají sami zasednout v zastupitelských lavicích. Jsou to řeči poukazující na neduhy, které vedou k největší lži – povídání o tom, že řešením je jakýsi „sociální smír“. Oběť se však nikdy nemůže smířit se svým vrahem, okradený se zlodějem a národ se škůdci!

Je načase říct, že zde nejsme pro každého. Jsme se pro ty, kteří se živí prací, kteří pracovali a pracovat chtějí. Nejsme tady pro ty, kteří žijí z cizí dřiny, pro parazity! Nenechali jsme se zkorumpovat kapitalisty jako sociální demokraté, různě radikalistické odstíny „moderní levice“ a samozřejmě žluťácké odbory plné bossů! Jsme tady, hrdě držíme prapor tradic aktivní účasti v sociálních bojích pracujících a přes překážky zdůrazňujeme, že pro prospěch politických nul nebudeme měnit naši prozaměstnaneckou orientaci, naše třídní vidění světa, naše poznání cesty k vítězství v boji mezi těmi, kteří chtějí dusit pracující a těmi, kteří žádají spravedlnost pro svou třídu! Víme, že pravda se nedá umlčet! Víme, že pohodlnost těch, kteří mění kabát a chtějí se režimu zalíbit, je jen slabošství a malomyslnost, kterou historie odvane.

Vítězství pracující třídy nad kapitálem nenastane přemlouváním, sliby a službou kapitalistům, ale jednotou pracujících, poznáním třídního rozdělení světa a akceschopností zbavenou veteše reformismu, lží o domluvě, která je prý s kapitalisty možná. Proto nevěřte falešným prorokům, kteří jsou kapitálem odkojeni a kteří se pracující třídě a lidem vlastního národa odrodili!

Je to třídní politika, brilantně reprezentovaná v odborovém hnutí Světovou odborovou federací, která odpovídá pracujícím nejen pádnými slovy, ale především činy v boji za jejich práva. My, třídně orientovaná odborová organizace, říkáme jediné: Nenechte se balamutit, nenechte se obelhávat, je to vaše věc, o kterou tu běží. Ta se nevyhrává iluzemi, žvaněním, bezbolestným čekáním na zázrak. Politika musí být věcí poctivosti, práce a odvahy. Ne kariérního postupu lačných jednotlivců!

Je čas na třídní politiku, žádné kompromisy s budoucností pracující třídy!

M. P.

 

Třídní odbory a svět

 

Venezuela

 Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska (OS ČMS) dává jasně najevo své kritické stanovisko k českému vměšování do vnitřních záležitostí jiných zemí, zvláště tomu, které se týče uznání (a pozvání) venezuelského lžiprezidenta Guaidóa. OS ČMS nepodporuje fašistické pučisty ve Venezuele, schvaluje ty činy vlády, které pomohou ubránit revoluci a jakkoli v duchu všelidovým hlasováním přijaté ústavy zabránit oligarchii v nástupu k moci. Podporujeme všechny činy, které mají za cíl zvrátit puč třídy poražené v roce 2000 Chávezem a zároveň všechny akce sloužící ke sjednocování pokrokových sil za účelem obrany vlasti před domácími zrádci a severoamerickou intervencí.

 

Gaza, Palestina

Veškerá nekritická podpora Izraele, tj. sionistické entity obývající ukradenou zemi původních obyvatel (místních Arabů, Židů a křesťanů) a především přitakání sionistickým zločinům, genocidě palestinského lidu a nastolení rasistického apartheidního režimu, je zvrácená. Servilita k Izraeli ze strany prezidenta, větší části sociálních demokratů a pravicové části politického spektra dává těmto loutkám celosvětové reakce a domácí oligarchie pravdivou nálepku schvalovatelů státního terorismu. Třídní odbory OS ČMS dávají jasně najevo, že se touto morální ubohostí nehodlají špinit. Velkohubé řeči nad mrtvolami sionisty zavražděných palestinských dětí považujeme za krajně nechutné a svědčící o dekadenci místní prokapitalistické politické scény.

 

Oděsa

OS ČMS si připomíná 5. výročí masakru, upálení desítek antifašistů v Domě odborů v Oděse. Tento tragický čin je mementem nástupu ukrajinského nacismu k moci, mementem zrůdnosti této ideologie a nezměrného pokrytectví EU a dalších imperialistických struktur, které pod pláštíkem „šíření demokracie“ napomohly jak materiálně, tak politicky dosadit ukrajinské nacisty. V tento smutný den si na oběti teroru nevzpomněl ani prezident Porošenko, ani nový ukrajinský prezident Zelenský. Kyjevský režim stojící na ideologických základech kolaborantů s nacisty nenabízí žádné alternativy nebo změkčení, jeho kriminální a protilidová podstata je nezměněna.

 

Sekretariát OS ČMS

 

OS ČMS proti ekonomickému terorismu Spojených států

 

Považujeme za nutné vyjádřit se a odmítnout americkou politiku ekonomického terorismu vůči Sýrii, kterou administrativa Spojených států v čele s prezidentem Trumpem uplatňuje proto, aby dosáhla, čeho se jí nepodařilo podporou terorismu a intervencí.

Tyto nátlakové metody ekonomického terorismu a politiky sankcí neschvalujeme, kritizujeme a odmítáme. Je to nástroj hegemonismu a imperiální politiky Spojených států, nástroj nátlaku na země, které chtějí svou cestu určovat samostatně a uplatňovat svou suverenitu.

Sankce dopadají na civilní obyvatelstvo, jsou nehumánní a absolutně proti lidským právům. Spojené státy se už konečně musí zodpovídat za smrt tisíců lidí a utrpení dalších vinou této egocentrické politiky.

Odmítáme proto nejen pokusy o ekonomickou blokádu Sýrie, ale i sankce vůči Íránu, Venezuele a blokádu Koreje a Kuby.

Spojené státy jsou skutečným nepřítelem lidstva, největším podporovatelem terorismu a porušovatelem lidských práv a režimem, který pohrdá suverenitou národů světa, ale i vlastním lidem.

 

Martin Peč

člen Zahraniční komise Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska

 

Úprava minimální mzdy? Nestačí!

 

Úprava, kterou předkládá žluťácká odborová konfederace, tedy zvýšení minimální mzdy na 15 000 Kč brutto pro rok 2020, v žádném případě neodpovídá inflaci a zvýšení cen a základních výdajů v zemi. Není to řešení, je to jen populistická iluze, která má ukázat, jak drobek od stolu kapitalistů zlepší životní podmínky pracujících. Jsou to drobné, které nezvýší jejich životní úroveň, natož spotřebu. Výše minimální mzdy v porovnání se základními výdaji musí být rozhodně úplně jinde, výše. Nemá smysl záplatovat chudobu a tleskat si, že se něco podstatnějšího mění. Stejně s výší minimální mzdy, stejně s valorizací důchodů nebylo dořečeno, že mezitím zapůsobila inflace, že mezitím rostly ceny – takže v důsledku nějaký posun v životní úrovni nehrozí.

Reformistické odbory, vládní sociální demokraté, tzv. moderní levice, konejší zbytek společnosti jakousi svou „radikální“ hrou o zvýšení minimální mzdy. Je to jen předvolební kampaň, která má několik kariéristů vynést ke korytům, nikoli systémové řešení a rozhodně ne odpověď na oprávněné tužby zaměstnanců po zlepšení životní úrovně a uvolnění sociálního tlaku.

Nám nejde o to tlumit chudobu. A o tom diskuse omezená jen na minimální mzdu je. Nám jde o to chudobu vymýtit. Příjmy musí být spravedlivěji přerozdělovány, tlak pouze na výši minimální mzdy nestačí! V řadě odvětví vznikají disproporce, mzdy neodpovídají fyzické i duševní náročnosti práce, důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci nevyhovuje podobně jako vhodnost časového vytížení bránící dalšímu osobnímu i profesnímu rozvoji. To vše je limitováno uspokojováním základních hmotných potřeb, které jsou mnohdy mimo rámec nabízených platů.

Radikální změny v pojetí minimální mzdy i přerozdělení, potažmo změny systémové, nenavrhujeme z libovůle, ale z nutnosti a ze samozřejmosti vyjít vstříc spravedlivým nárokům pracujících!

 

Sekretariát OS ČMS

 

Populisté a zájem lidu?

Šovinisté se bojí vyššího zdanění kapitálu. Nic než podnikatelský zájem!

 

Šovinisté a populisté, pokud dojde na věc, se brání vyššímu zdanění kapitálu, protože právě oni jsou kapitál a za velkohubými řečmi a fangličkami a tím vším „národním zájmem“ najdete vždy tak akorát podnikatelský zájem těchto kašpárků oligarchie!

Šovinismus má za úkol vyvolat zde fobii a nastavit umělé problémy, aby nebylo vidět na ty skutečné, které populisté nedokáží a především ani nechtějí řešit. Populisté vyrostli s kapitalismem, který je jediný zdroj všech problémů tohoto národa, žili z kapitalismu a jsou na kapitalismu závislí. Přes všechnu hlasitou rétoriku o národních zájmech a křesťanských hodnotách to jsou právě oni, kdo jako pijavice budou přisáti na tomto národu, který mají potřebu ohlupovat – kvůli vlastnímu korytu a hokynářskému zájmu.

Dnes nás nebudou poučovat ti, kteří ještě včera privatizovali, ti, kteří převlékali dres politických stran a dokonce ne ti, kteří si uvykli ve stínu obchodovat s chudobou a šmelit s evropskými dotacemi a na viditelném místě pak hulákat o tom, jací jsou to přátelé lidu, o národním státu, který má být národní především v tom, že dá prostor šmelině, aby národ ještě více vyžrala.

Ani konzervativismus, ani nacionalismus, populismus nejsou žádným řešením pro českého člověka, pro českého pracujícího. Tím je třídní politika, které se tito kašpaři bojí jako čert kříže! Otázka není, která strana. Otázka je, jestli s lidem nebo proti němu! Šovinisté jsou jen loutkou kapitálu, který nemá jiné přání, než zabetonovat stávající pořádky. Věřit eskamotérům je naivní. Kdo pracuje nebo pracoval, ví dobře, že jeho třída, 30 let odstrkovaná zájmem oligarchie, musí říct své poslední slovo – a k tomu potřebuje jen ty, kteří z ní vyšli a pro ni chtějí pracovat a bojovat!

 

Evropská unie bez iluzí

 

Před chystanými eurovolbami se vyrojila řada horkou jehlou napsaných programů, které nám vymalovaly lepší svět uvnitř EU, vystavěný pomocí drobných a povolených změn, úprav či kutilských vylepšení. Řada lidí těmto pohodlným iluzím ráda propadne. Po volbách se i přes více či méně radikální rétoriku nic nezmění, vše pojede ve starých kolejích – a vše tak pojede proti zájmům pracujících všech daných národů.

Kýžené změny, o kterých burácivě křičí populisté a konzervativci či tzv. „moderní levice“, podobně jako „podpora a obhajoba evropských hodnot“ liberálů je jen hračka, která zastírá, že celé toto spektrum jde v obhajobě stávajících pořádků v jednom šiku. Dodáváme, co jsme řekli již mnohokráte – jediným řešením je třídní politika, vyzvedající, bojující a bránící zájmy majoritní, tj. pracující třídy. Bez reformistických žvástů, bez zkorumpovanosti reformistických bossů a bez kompromisu, který znamená zradu desítek milionů lidí.

Podpora „evropské integrace“, založené na posílení mocenské pozice velkokapitálu a sjednocení protilidových vlád a volání po dílčích reformách spjatých se žvanírnou Evropského parlamentu, je naprosto lichá a škodící hnutí pracující třídy a zájmům pracujících. Skutečná podpora těch, kteří se živí prací a které vysávají národní kapitalisté a nadnárodní kapitál, leží mimo vykolíkované struktury EU.

EU je sama o sobě jen sjednocením nikoli lidí, ale kapitálu, jen o volném pohybu pracující síly a o volném pohybu kapitálu. EU je nástrojem imperialismu škodícím a utlačujícím pracující uvnitř svého území i vně. Tvrdit lidem, že se cosi změní rozšířením pravomocí EP, je ryzí nesmysl. Úloha EP je marginální. Jde o podstatu EU, která zůstává a na kterou nelze aplikovat nějakou reformistickou „změnu“. Tyto reformistické výmysly jen po léta odzbrojovaly pracující třídu, zabraňovaly v jejím sjednocení, balamutily ji a v důsledku byli zase jenom tito reformisté poskoky kapitálu, který se už dnes v EU projevuje v nejreakčnější podobě – fašismu.

Hovořit o EU jako o čemsi, co se zkazilo, změnilo, je iluze. Hloupá iluze. EU stála vždy na pozicích obrany kapitálu, ekonomické liberalizace a antisociální politiky. Jestliže se dnes kritizují dílčí rozhodnutí EU, je to spíš ukázka slabošství těch politiků, kteří mají strach pojmenovat podstatu EU a příčiny krizových jevů. Tou příčinou je kapitalismus a imperialismus. Nikoli špatná dílčí politická rozhodnutí. Platforma EU je nikoli ve špatném stavu nebo s chybami. Je škodlivá. Od počátku do dnešních dní. Jsme pro sjednocení lidí Evropy. A nejen Evropy. Ale pro sjednocení pracujících, kteří musí vybojovat své spravedlivé zájmy, a jimž musí být garantována důstojnost a rozvoj.

Kompromis s EU odmítáme. Odmítáme ho proto, že bychom tímto kompromisem zradili ty, o kterých mluvíme a na jejichž straně stojíme – pracující třídu vlastní i všech dalších národů. Dát se na kompromis znamená brzdit hnutí pracujících a ustupovat tak dlouho, dokud se v Evropě znovu naplno neotevřou dveře šovinismu a fašismu.

EU se nedá reformovat, EU se musí zrušit!

 

Sekretariát OS ČMS