Konference kritická k současným poměrům v KSČM se nehodí?

kscm_logo_dlouhe

Na sobotu 6. 4. 2019 byla plně připravena 45. pražská teoreticko-politická konference (PTPK). Vedení KSČM však ve středu 3. 4. 2019, jen tři dny před konáním akce, rozhodlo o zrušení zapůjčení sálu na tradičním hostitelském místě konference v budově ÚV KSČM v ulici Politických vězňů v Praze.

Důvodem tohoto rozhodnutí byly údajně technické příčiny. V místnosti č. 76, tedy ve velkém jednacím sále ÚV KSČM v Praze, však v sobotu 30. 3. 2019 proběhlo zcela bez technických problémů jednání ústředního výboru KSČM.

Jaké jsou tedy ony technické závady, které měly znemožnit konferenci? Údajně šlo o rekonstrukci vodovodního potrubí. Nicméně vzhledem k dlouho dopředu známému termínu konání konference lze považovat tento důvod za alibi.

Podle informací z jednání kolegia volených funkcionářů (dle Stanov neexistující orgán strany, který však mnohé klíčové věci ve straně rozhoduje formou následného schválení v rámci jednání Výkonného výboru ÚV KSČM), jehož se účastní předseda strany V. Filip, místopředsedové strany, předsedové ÚRK a ÚRoK, toto neformální setkání funkcionářů rozhodlo tři dny před PTPK o neposkytnutí jednacího sálu ÚV KSČM ze zcela jiných – závažných politických – důvodů.

Kolegium mělo varovat před konáním konference. Známý antikomunista, europoslanec Štětina totiž na svém twitterovém profilu upozornil na pozvánku PTPK, na níž je logo bývalé KSČ. Tématem konference měl být odkaz V. a IX. sjezdu KSČ pro aktuální činnost komunistů. Štětina pak na svém profilu uvedl, že tímto údajně KSČM porušuje zákon (o protiprávnosti komunistického režimu).

Opravdu KSČM nesmí mluvit o minulosti komunistického hnutí? Opravdu tím, že na pozvánce uvedla logo KSČ a chce diskutovat o politickém významu prvorepublikového V. sjezdu KSČ (na ten se také vztahuje zákon o protiprávnosti komunistického režimu?) a IX. sjezdu KSČ z května 1949 pro dnešní komunisty porušuje zákon?

Pokud stačí jeden takovýto „tweet“ jednoho europoslance, aby vedení KSČM rušilo odborné konference organizačních jednotek, potom se musíme ptát, na čí straně vlastně naše vedení stojí? Na straně naší, či našich odpůrců?

Platforma RESTART

Praha 5. 4. 2019