Dlouhodobě neřešené problémy konference pouze oddálila

kavij

Konference uskutečněná dne 27. dubna 2019 naplnila pouze jediné.  Bod usnesení X. sjezdu KSČM z 21. dubna 2018, který uložil ÚV KSČM do 30. 6. 2019 svolat celostranickou konferenci k řešení vnitrostranických otázek KSČM včetně ekonomiky strany.

První překvapení konference se zrodilo při schvalování jejího programu. Naprostá většina delegátů (103 ze 109) totiž odmítla projednávat předložené ekonomické otázky KSČM. Kromě úvodního vystoupení předsedy ÚV KSČM V. Filipa tak zůstalo u projednání návrhu na řízení a změny organizační struktury KSČM a Návrh úpravy Stanov KSČM.

V samotné diskusi zazněly příspěvky stručné i delší, kritické méně či více, témata různorodá, mnohdy s protichůdným pohledem na řešenou oblast. Nejkritičtějším diskusním příspěvkem, podle mnohých, bylo vystoupení předsedy MěV Brno Martina Říhy. Není bez zajímavosti, že z požadovaných deseti minut na jeho přednes mu bylo řídícím konference schváleno minut osm!

Lidé od nás, komunistů, čekají lék a my jim musíme jasně říct: Ano, vyléčíme společnost, ale bude to bolet. Bohužel „narkóza, anestezie“, tedy kapitál, odtekl na západ a k domácí oligarchii. Stárne nám populace a musíme to řešit tak, abychom zajistili důstojné dožití všem, kteří poctivě pracovali i těm, kteří byli nemocní! Kdo jiný než my komunisti.

Soudruh Ort byl sjezdem zvolen a určen k tomu, aby stranu vyvedl z ekonomické krize. Za celou dobu jen prosazoval dokumenty, které mají spořit a spotřebovávat! Nehledal nové zdroje, nenastartoval Futuru k provoznímu zisku bez skrytých dotací od majoritního vlastníka KSČM. Proč si musíme platit kampaně, a Futura nevydělává? Bylo by to moc práce? Ale od toho jsi byl, soudruhu, zvolen a doporučen do představenstva Futury! Proč jsi neprovedl hloubkový audit a nezačal ekonomickou reformu od podlahy? Zatím spotřebováváš jen peníze, které jsme mohli my všichni využít jinak! Nikdy by mě nenapadlo, jako krizového manažera, jezdit po světě a doma bych nechal firmu, která by se potápěla. Je načase to změnit a věřím, že tato strana a její členové, delegáti řeknou dost. A budu pokračovat – všichni jsme měli předložit návrh na změnu struktury a řízení strany a to, co jsme předvedli, je jen pokus o špatný žert. Vždyť vy, které jsme dali do vedení, tu stranu vedete k fyzické likvidaci, ani náznak, že chcete něco změnit! Soudruhu místopředsedo Grospiči – proč nemáme program, který přitáhne mladé lidi i ty středního věku, kteří nám uvěří, že jsme na jejich straně a má smysl být znovu v bývalé masové straně před listopadem 1989? Nesplnili jste zadání X. sjezdu ani jeden, zklamali jste jak občany, tak členskou základnu. A ty, soudruhu předsedo, jsi sklouzl jen k papalášství. Všichni ti rozvrací stranu, ti, kdo mají jiný názor, jsou označení jako rozvraceči! Mám jiný názor na vládu s oligarchou a je načase mu říct dost! Za to křeslo v parlamentu to nestojí. Katko, jsem proti Evropské unii, protože tento národ zotročila a zlikvidovala jeho zemědělství, průmysl a teď bude drancovat i přírodní zdroje. S vodou už začali. Myslíte si, že nám to vrátí dobrovolně? Určitě ne a je třeba jim to důrazně připomenout! Občanům je třeba neustále vysvětlovat naše místo v Evropském parlamentu.

Nevadí vám, že ve jménu USA umírají naši lidé? Okamžitě musíme odejít z vlády, která nás táhne do dalších válek! Pokud toho nejste schopni, odejděte taky a pusťte novou krev, která stranu potáhne k novému a šťastnému životu pro občany, ne pro hrstku vyvolených. Je za 5 minut 12!

(Celé znění má k dispozici redakce „Dialogu“).

Nejen mnozí delegáti již delší čas před konáním uvedené konference neskrývali názor, že k žádnému posunu či k přiblížení náznaku řešení nepřispěje. Měli pro to mnohé důvody. Za všechny je možné uvést dlouhodobý pokles volebních výsledků (všechny druhy voleb, bez jakékoli sebereflexe ze strany vedení) projevující se negativně do hospodaření strany, stárnoucí a znatelně ubývající členská základna, nebo chybějící včasné předložení projednávaných materiálů k celostranické diskusi.

Konference, která včetně  více než půlhodinové přestávky na oběd a padesátiminutového ostudně hádavého schvalování jednacího řádu a programu trvala šest hodin, přijala pouze usnesení odpovídající jejímu průběhu. Shrnout lze tak, že nic nebylo přijato a jen uloženo místopředsedům ÚV KSČM dopracovat materiály a předložit je předsjezdové vnitrostranické diskusi.

Více než stovka delegátů nedokázala ani o píď najít nástin společného řešení palčivých problémů, se kterými KSČM dlouhodobě zápasí a ze strany vedení nejsou řešeny. Absence v podobě odpovědí na dopisy členů strany, ZO KSČM, OV KSČM či KV KSČM jsou toho dokladem.

O úrovni, respektive v konečném důsledku bezvýznamnosti konference, svědčí i více než strohá informace o jejím konání v HaNo 29. dubna 2019.

Pod dvě publikované fotografie na druhé straně deníku byl připojen strohý popisek následujícího znění:

Konference KSČM k otázkám vnitrostranické práce a úpravám stanov se konala v sobotu v budově ÚV KSČM v Praze. Dokumenty, které se úprav týkají, byly předjednány. Následně budou předneseny k vnitrostranické diskusi. Na snímku je předseda ÚV KSČM a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip při úvodním projevu a pohled mezi účastníky konference.

Možná i tato kratičká, nic neříkající informace je příčinou úbytku čtenářů sympatizantů, ale především členské základny!

Nejen mnoho delegátů celostranické konference KSČM, ale i členů, kteří celý svůj život spojili s komunistickou stranou je přesvědčeno, že již za pět minut dvanáct není, jak bylo zmíněno v diskusním příspěvku M. Říhy.

Další vývoj – v nejbližší době výsledky voleb do EP a červnová celostranická konference k Programu KSČM napoví, kolik minut uběhlo již po hodině dvanácté!

Miroslav Kavij