Festival odhodlání a důslednosti brněnské politické scény

klontza_03

Velikonoce na krku a velký týden byl opravdu strastný. Začal požárem Chrámu Notre Dame v Paříži a pokračoval zprávou, že nacionalistické organizace z Čech i okolí mají naplánovaný pochod Brnem, a to na 1. května. Hodlají rázovat centrem města s pochodněmi v rukou. Co by ne? Bez problému na to dostali glejt. Nedávno zvolení radní si myjí ruce společně s Pilátem Pontským, že vlastně nemají důvod shromáždění zakázat, když není předem zřejmá nezákonná aktivita.

Ale domnívám se, že situace není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Nacionalistické hnutí rozhodně není tak nevinné, jak se snaží prezentovat. Konec konců sami uvádějí ve svém prohlášení k akci: „Nečekejte žádné populistické žvanění, ale aktivismus a prezentaci hodnot hnutí, které chce pozvednout Evropu z duchovního a biologického bahna, do jakého se kontinent nezadržitelně řítí, není-li již zcela na dně.“  Pokud toto není projev rasismu a fašismu, tak co tedy?

Volba způsobu demonstrace jasně vyvolává reminiscenci pochodů jejich inspirovatelů z doby před a v průběhu 2. světové války.  
Také volba termínu je naprosto šokující a s ní i benevolence města  schovávající se za paragrafy. Krom litery zákona existuje také etika, morálka, chápání dějinného procesu, citlivost a sympatie s oběťmi útisku, genocidy, války.

První máj není pohrobkem minulého režimu, ať už na něj máme jakýkoliv názor, je to svatý den dělníků, zaměstnanců, pracujících na celém světě. Svátek vyhlášený 2. internacionálou v roce 1889 po chicagském masakru v roce 1886. Je to svátek těch, kteří tvoří většinu lidské populace, ale kteří pořád čekají, až na tom bude ekonomika lépe, aby i oni mohli vznést nárok na důstojný život…  Je to den, kdy pracující připomínají, že veškeré bohatství tohoto světa pochází z jejich práce, že i oni mají svá práva a nároky, že je globálně spojuje postavení toho, co pronajímá, prodává nebo je nucen odevzdávat zadarmo vlastní práci. Je to den, kdy si připomínáme, že na světě jsou místa, kde tvrdě pracují děti, nezletilí, kde vládne otroctví, i zaměstnanecké násilí. Nacionalismus, separatismus, fundamentalismus, rasismus, fašismus s tím nemají nic společného, ani když se skrývají za přízviska „dělnický“, „socialistický“ apod.

Rozhodně fašismus je třeba zastavit. Přehlížení jeho rozpínavosti je v důsledku jeho podporou. Nacionalismus, šovinismus, fundamentalismus, rasismus, fašismus nejsou přírodními úkazy ani problémem DNA či mentální poruchou. Mají své příčiny v politické a sociální sféře, která představuje produkt ekonomické podstaty. Ve světě, kde je rozdělování společenského produktu tak nespravedlivé jako dnes, jsou všechny formy fašismu vítány těmi, kteří vědí, že by se měli dělit. Fašismus a jeho různé formy neexistovaly v jiných ekonomicko-společenských systémech, jsou jednoznačně produktem kapitalismu s cílem systém zachránit, zachovat, prodloužit mu život právě v dobách, kdy mu jde o krk, v době kapitalistické krize. Je to ten nejtvrdší a nejpodlejší nástroj, který používají ekonomicky silní proti pracujícím. Představuje pokračování násilí, které je pácháno na přírodě.  Není to nic nového, z historie takové situace velmi dobře známe. Hledání viníků mezi lidmi jiných národů, národností, z jiných zemí, jiných kultur, mezi těmi, kteří vyznávají jiné hodnoty je zástupným problémem, představuje populistické teorie, které lidé snadno přijímají za své.

Nárůst fašizujících tendencí ve světě je výrazný a jejich představitelé se stávají oficiálními reprezentanty států (viz Brazílie, Ukrajina ad.), nebo v nezanedbatelných počtech sedí v parlamentech (Pobaltské republiky, Řecko, Slovensko ad.). Nenávistné projevy mířené směrem „k těm jiným“ narušujícím „naši“ kulturní integritu prostupují celou evropskou společností a setkáváme se s nimi v různém měřítku na každém kroku.  

Iniciativa „Brno blokuje“ vyzvala další organizace i jednotlivce k zapojení se do blokády pochodu oficiálně organizovaného českými neonacistickými subjekty. Akce se koná pod heslem: Kdo si hraje, nehajluje. Cílem není potyčka, ale zablokování pochodu vtipnou, nenásilnou cestou. Řada dalších kolektivních subjektů i jednotlivců výzvu podpořila. „Brno blokuje“ také písemně vyzvalo město, aby ještě zabránilo pochodu. Souhlasím s tím a jejich výzvě se rozhodně připojuji. Fašismus je příliš nebezpečný, aby bylo možné jej přehlížet.

Naopak brněnská radnice, která povolila pochod s tím, že podle ní není závadný ve smyslu zákona o shromažďování, doporučuje  společně s městskou policií, aby lidé nechodili do centra Brna 1. května, protože to může být nebezpečné. Ptám se tedy, proč pochod povolili, když je potencionálně nebezpečný pro občany města, kteří dané radní zvolili a platí je ze svých daní? Také městská policie uvádí, že mobilizuje svůj potenciál a je v pohotovosti včetně zásahových jednotek i vodních děl.

Následně se ptám, kde jsou politické subjekty, které jsou reprezentované na brněnské radnici? Jaký mají názor na fašismus? Na boj s ním? Nebo mají snad pocit, že je to součást naší kulturní tradice a máme jej tolerovat, nebo dokonce mu dávat prostor? Jak se morálně vyrovnávají s tím, že povolili pochod pohrobků nacistů 2. světové války? Ti samozřejmě dobře vědí, že se otevřeně k Hitlerovi hlásit nemohou (zatím), ale samotní radní ve sdělovacích prostředcích uvádějí, že se počítá s tím, že nějaké nelegální, utajené koncerty na podporu hitlerovského fašismu probíhat budou (!!!).

Kde jsou strany, které se proklamují jako demokratické, lidové, levicové? Co strany, které se hlásí k odkazu dělnického hnutí? Strany, které jako dělnické vznikly? Kde jsou jejich prvomájové mítinky? Kde budou v době pochodu? Jak mobilizují své členy a sympatizanty? Co je to za levicovou politiku, která nechává pochod nacionalistů bez reakce a dokonce bez komentáře? Mám na mysli konkrétně sociální demokracii, která bude slavit První máj na přehradě, vozit lidi parníkem a dovádět na skákacím hradu na břinkotu muziky, která má nejlepší léta za sebou a v skrytu duše doufat, že ji to dohodí pár hlasů v nadcházejících evrovolbách. KSČM zve do proluky mezi domy. Krom setkání s nejmenovanými představiteli strany a dechovky neslibují nic. Je nepochopitelné, že v dnešní době plné vyostřených sociálních rozporů, nárůstu počtu válečných konfliktů, bobtnání nenávisti, v době, kdy ale také zintentivňují debaty na ožehavá témata, v době, kdy zákony okrajující práva pracujících jsou odhlasovávány jako ve hře Všechno lítá, co peří má, nemají tyto dvě strany co nabídnout. Tak se podbízejí.

Dalším hrdinou v poli, který se holedbá tím, že brání zájmy pracujících, je Českomoravská konfederace odborových svazů, která bude slavit na Špilberku. Účastníci budou poslouchat písničky Gustava Broma a Michala Tučného (Doufám, že při vzpomínce na tohoto kovboje idealistu si alespoň zanotují Johna Browna nebo Mongomery – třeba to pohne jejich svědomím), a budou si dávat pivko a párky jakoby se nechumelilo a pod kopcem půjde průvod fašistů…

To je tak bizarní, že by člověk měl chuť říci, že mu to hlava nebere.

Jeden se ani nemůže divit, že neonacistické subjekty nabalují příznivce.

Den, kdy centra kapitalismu jako New York, Londýn, Paříž ustupují miliardám pracujících, sklánějí se před oběťmi boje a zápasu za práva pracujících, den, kdy v ČR začínají plošné oslavy osvobození, budou střed Brna okupovat náckové… Pevně doufám, že se najde dost Brňanů, kteří se nezaleknou výzvy města, aby byl neonacistům a jejím příznivcům nejenom z České republiky poskytnut prostor a lidé jim šli z cesty, kteří se nezaleknou vodních děl a zablokují pochod stejně vtipně a účinně jako před 2 lety, i jindy v nedávné minulosti.

Dovolená, sociální a zdravotní pojištění, pevná pracovní doba tady nebyly vždycky. Nespadly z nebe jako Mojžíšovo desatero. Jsou za nimi léta zápasu, mnoho životů dělníků 19. a 20. století. Tyto výdobytky jsou dnes likvidovány ve jménu tzv. realistické politiky, v rámci tzv. šetření (viz zákony o flexibilní pracovní době, nedávno přijaté direktivy EU o výhradně soukromém sociálním pojištění), které bohužel podporují i čeští europoslanci a vesele ratifikuje český parlament napříč politickým spektrem. Všechny tyto zákony slouží korporátům a pro pracujícího člověka jsou životu nebezpečné.

V centru Brna se svátek práce slavit nebude. Ba dokonce se nebude slavit ani svátek zamilovaných, ke kterému se pojí mnoho tradičních regionálních zvyků.

A to proto, že Brnem půjdou náckové a „demokraticky“ musejí dostat prostor.

Rozhodně podporuji všechny aktivity vedoucí k zablokování pochodu nacionalistů všeho druhu. Možná mají povolení s razítkem, ale morální právo nemají. Povolení jejich demonstrace je plivnutím do tváře všem Brňanům, kteří položili svoje životy během druhé světové války, kteří aktivně bojovali proti fašistické hrůze, kteří se nevrátili z koncentráků, těm, kteří položili svoje životy, když osvobozovali „cizí“ město, všem kteří kdy bojovali proti útisku a za ekonomické i občanské svobody. Vím, že na konci dubna proběhla řada akcí k uctění jejich památky, ale právě proto je povolení pochodu fašistů úplně nepochopitelné. Nikdo si ze shromáždění k výročí osvobození Brna, uctění obětí bitvy o Brno, nic nevzal? Minuly se vzpomínkové akty účinkem? Nebylo právě cílem těchto akcí ukázat hrůzy fašismu a nacismu? Jak je možné, že představitelé města pronášejí plamenné zdravice ve jménu obětí fašismu a pak se podepíší pod povolení pochodu nacionalistických a rasistických subjektů? A to 1. května? Ale co čekat od radnice, která bourá Dělnický dům? Jak to, že strany a spolky, které vzpomínkové akce organizují, mlčí k pochodu nacionalistických extrémismů městem? Nejenom, dokonce vyklízejí pole. Ne, není to bizarní. Je to logické. Jasně to dokládá, jaká a čí politika umožňuje nárůst fašismu. Chápou vůbec jakou zodpovědnost si svým mlčením a podepisováním podobných povolení nakládají na svoje politická bedra?

Mlčení, přihlížení, mávání rukou nad podobnými aktivitami, schováváním se za demokracii tolerující cokoliv, za svobodu vyjádřit jakýkoliv byť rasistický nebo nehumanistický názor je ve výsledku projevem podpory nejenom chystaného pochodu.

Proto podpořte aktivně výzvu Brno blokuje!

 

Věra Klontza-Jaklová