Kontrarevoluce (nikoli „sametová revoluce“!) v roce 1989

obcanske_forum

Tento společenskopolitický a následně ekonomický převrat je katastrofa nejen pro nás, ale především pro ty po nás! Podívejte se, mj., proč!

Po rozpadu Občanského fóra, které na přelomu let 1989 a 1990 stanulo na čele kontrarevolučního převratu, vznikly dva subjekty: pravicová, konzervativně liberální Občanská demokratická strana (ODS), na jejímž čele stanul V. Klaus, a údajně středolevé Občanské hnutí (OH) s Jiřím Dienstbierem. V listopadu 1991 ODS uzavřela koaliční dohodu s Křesťanskodemokratickou stranou (KDS) a na Slovensku s Demokratickou stranou. Ve volbách v roce 1992 zvítězila koalice ODS-KDS ve všech zákonodárných orgánech, ODS pak na federální úrovni uzavřela koalici s Hnutím za demokratické Slovensko, v České republice pak s KDS, KDU-ČSL a ODA. Premiérem Československa se stal Jan Stráský, premiérem České republiky pak Václav Klaus. V. Havel byl prezidentem.
  Co uvedení a celá řada další popřevratových politiků dokázala a ještě vše je to prezentováno jako velký úspěch obnoveného kapitalismu „ověnčovaného“ frázemi o svobodě a demokracii?

 • Za 5 let zvýšit nájem u bytu 2+1 v panelovém domě z 319 Kč na 2026 Kč
 • Za stejné období zdražit potraviny, léky a služby o 300 až 600 %
 • Zaplnit náš trh dovezenými potravinářskými a průmyslovými výrobky a znemožnit naši výrobu
 • Rozdat a vyprodat národní majetek, kulturní památky a především řadu výrobních organizací
 • Vyházet tisíce odborníků a specialistů z vnitra, armády, školství a zdravotnictví pro jejich přesvědčení
 • Způsobit naší pokrokové zemědělské velkovýrobě miliardové škody a nechat tisíce ha zemědělské půdy ladem
 • Vehnat většinu lidí do bídy značným zvýšením nákladů a malou úpravou platů a zavedením životního minima
 • Připravit tisíce dětí o přídavky zbytečnou administrativou, která vyžaduje hodiny a dny shánění, takže stovky rodičů se přídavků zříká
 • Přispět k nezaměstnanosti, k zvýšení kriminality a prostituce a k omezení ochrany životů a zdraví osob a jejich majetku
 • Zrušit přidělování bytů dekretem a zavést prodej za statisícové částky, takže jsme dělníka a zaměstnance znemožnili a boháče zvýhodnili
 • Přijmout do peněžních ústavů – bank a spořitelen – stovky lumpů, darebáků a podvodníků, kteří připravují důvěřivé vkladatele o jejich úspory
 • Zvýšit počet úřadoven a tím několikanásobně počet úředníků
 • Vymyslet kuponové knížky, vytvořit k tomu aparát a umožnit tak zbohatnutí vyvolených
 • Zavést placení studia na školách a znemožnit tak studium chudým a zvýhodnit bohatým

A k tomu všemu ještě – coby produkt kapitalismumj. nezaměstnaní, bezdomovci, žebráci, zloději, vandalové, narkomani,…!

 

Je proto zarážející, že V. Klaus uvažuje – již potřetí – o funkci prezidenta! Přitom je dokázáno, že patří mezi lidi postižené syndromem hybris (=zpupnost z povolání), tedy člověka nakaženého politickou zpupností! Ale pozor! Nejde o nemoc (tu lze léčit), ale o postižení! A to se projevuje především arogancí, bezohledností, bezcitností, dravostí atd. atp.! A je neoddělitelně spjat s držením a výkonem moci! A navíc, je patologicky ješitný…, no to je evidentní cesta do pekel…!

Petr Jakub

Dialog č. 343, leden-únor 2019