Hrozí ještě masívnější vymývání mozků?

bis

 

Někteří mladí soudruzi nám někdy vyčítají, že věnujeme přílišnou pozornost historickým tématům.  Naopak. Stačí pustit veřejnoprávní TV v srpnových dnech či při výročí „Listopadu“ a letos obdobně při 50. výročí upálení Jana Palacha. Nechci psát o jeho činu, o němž tuším své. Znal jsem Palachova spolužáka a pamatuji jeho vyprávění, nestojím však o výslech na BIS. Mnozí si dodnes přece myslí, že dějiny píší jen vítězové, ne?

Zaujala mne informace, že zástupci ministerstva školství se setkali s ředitelem BIS Michalem Koudelkou ve věci výroční zprávy BIS, která kritizovala vliv „sovětského modelu“ školství na českých školách. Ministr školství Robert Plaga (ANO) údajně připustil oprávněnost výtky BIS k obsahu školních osnov. Měla by být změněna výuka dějepisu, literatury i zeměpisu. Na přání nynější civilní rozvědky se nemá již učit, že Rudá armáda Československo osvobodila, ale okupovala. Pozoruhodné jsou i další plánované změny. Nemá se používat pojem „mnichovská zrada“, vhodnější je prý neutrální pojem „mnichovská dohoda“; nemá se vyučovat tolik o národním obrození a zejména o „panslavistovi“ Čelakovském. Jeho Ohlas písní ruských má z hodin literatury vymizet. Stejně jako „legenda“ o poněmčování za Habsburků. Nově mají učitelé dětem vykládat třeba také o Dukelské operaci – byl to prý masakr československých vojáků na Stalinův příkaz. Podobných „perel“ je v školských úvahách BIS víc. Lituji jen cinkačů klíčů z před 30 lety. Mnozí naivně věřili, že se do českých škol vrátí „pravda a láska“.

Ilja Jihlavský, 30. 1. 2019

Dialog č. 343, leden-únor 2019