K putování tisícovek běženců Amerikou

dialog_zahlavi

Kolony uprchlíků ze zemí Střední Ameriky mířící k hranicím USA zatím dorazily do hlavního města Mexika Ciudad de México. Tvoří je lidé utíkající před bídou, nezaměstnaností a vysokou kriminalitou. Většina pochází z Hondurasu, kde putování mnohdy celých rodin s ženami a dětmi 13. 10. začalo ve městě San Pedro Sula ležícím na severu země u hranic s Guatemalou. Nyní mají za sebou přes 1500 km pochodu přes Guatemalu a Mexiko, většinou pěšky.

K původní zhruba tisícovce běženců se přidávají další a nyní se jejich počet údajně blíží 10 tisícům. Cílem hromadné cesty je vyhnout se ve skupině nebezpečí, které v tamních přírodních podmínkách hrozí jednotlivcům, a nemusí platit tzv. kojotům, lidem organizujícím ilegální migraci, kteří si za to účtují od 1 až 7 000 dolarů (asi 160 000 Kč). Podobné karavany se organizují již několik let, ale až tato vyvolala větší zájem světových médií. Nejen pro její masovost, ale především kvůli odmítavému postoji Donalda Trumpa.

Masové vlny migrace ze zemí Střední Ameriky jsou dopadem prudkého zhoršování životní úrovně, především v Hondurasu, kde předchozí vlády zprivatizovaly značnou část služeb ve zdravotnictví a školství. Zároveň jsou dokladem výrazného zostřování sociálních vztahů nejen v této oblasti světa. Je však útěk řešením?

Po rozpadu světové socialistické soustavy a podstatném oslabení mezinárodního komunistického a dělnického i národně osvobozeneckého hnutí lidé utíkají místo toho, aby se zapojili do revoluční činnosti.  Che Guevara by z nich jistě radost neměl. Na druhé straně je třeba přiznat, že nejen ve Střední Americe nyní chybí revoluční avantgarda schopná rázně organizovat boj pracujících za jejich práva.

Když byly kolony teprve na jihu Mexika, prezident USA Trump povolal k ochraně hranic US army. Má ji střežit na 5 000 po zuby ozbrojených vojáků. Ve zpravodajství ČT jsem zaznamenal debatu, že nasazení amerických vojáků na území USA je flagrantním porušením ústavy. Televizní komentátor těmto námitkám čelil tvrzením, že vojáci nebudou bojovat proti občanům USA, ale čelit „invazi“.

Trumpovo rozhodnutí vyvolalo bouře nevole a bylo zneužito v kampani před volbami do Kongresu. Nejsem obdivovatel Donalda Trumpa, nicméně se domnívám, že dochází ke zneužívání kritiky Trumpa nikoli kvůli zájmům běženců, ale ve snaze prezidenta svrhnout nebo alespoň oslabit. Tato linie má podporu od mnohých evropských státníků a fandí jí zřejmě i ČT.

Viliam Burchert v internetovém Reflexu 3. 11. kritizuje „dvojí metr ČT: příjezdy nelegálních migrantů do Evropy neřeší, Trumpa a karavany (středoamerických) uprchlíků ukazují pořád.“ Podle tohoto autora každý den na dané téma něco vysílá s podtextem ne nelegální migrace, ale prezident Trump, který uprchlíky odmítá přijmout, je problém.

 

Ilja Jihlavský

7. 11. 2018