Jako před 50 lety

ČSSR_znak

Kdo sledoval ČT letos v srpnu a zároveň pamatuje tzv. pražské jaro, mohl mít pocit, že se za těch 50 let ani tolik nezměnilo. Trochu se sice obměnil slovník, ne však metody, nástroje a cíle protisocialistické propagandy. Tak jako pravicí ovládané sdělovací prostředky masírovaly tehdy veřejnost svými lživými kampaněmi, jejich pohrobci gumují svým antikomunismem mozky i dneska.

V záplavě nenávistných a štvavých pořadů a článků se svým obsahem lišil jeden příspěvek. Alex Švamberk na Novinky.cz 21. 8. 2018 píše: „V prosinci 1967 sice generální tajemník ÚV KSSS Leonid Iljič Brežněv dal najevo, že se do dění v Československu nebude vměšovat, pronesl známá slova: „eto vaše dělo“ (to je vaše věc). Moskvě se však začalo brzo zdát, že obrodný proces zachází příliš daleko. Podobné obavy měli i kovaní českoslovenští komunisté. Obavy o další vývoj měli oprávněné, Západu nešlo o obrození komunismu, ale o jeho porážku.

Pokud by došlo k roztržce mezi Prahou a Moskvou, využil by toho obdobně jako v případě Jugoslávie. Hranice věrného socialistického tábora by se posunula dál na východ, až na západní hranici SSSR.  Pokud by na tom měl zájem, Západ by reformní vládu v Praze podporoval, aby oslabil SSSR, po rozpadu východního bloku by ji však klidně mohl hodit přes palubu, jako to udělal s jugoslávskými komunisty.

Studená válka sice nikdy nepřešla v otevřený konflikt, ale vedla se stejně tvrdě a nemilosrdně a na nějaké idealistické reformy v ní prostor nebyl. Tzv. pražské jaro tak bylo a priori odsouzeno k nezdaru“.

Ilja Jihlavský, 10. 10. 2018