100 let republiky

csr_znak

Už měsíce televizní reklamy divákům vymývají mozky připomínáním tohoto výročí a nabádáním, abychom se na počest svátku zapojili do pofiderních nákupních akcí. Věru důstojné oslavy století samostatnosti v prostředí dravého kapitalismu. Z jiného úhlu pohledu dehonestoval výročí v Poslanecké sněmovně Karel Schwarzenberg. Poslanec za KSČM Jiří Valenta v reakci na vystoupení „pana knížete“ položil otázku, zda si dotyčný nepřeje oslavy výročí zrušit.

Přemýšlím nad tím a ptám se: proč ne? Má v současných podmínkách oslava století republiky vůbec smysl a může být důstojná? Buržoazní politici a jejich média sice oslavují zakladatele Československé republiky T. G. Masaryka, kladou věnce k jeho pomníkům, odkaz jím založeného státu přitom systematicky zpochybňují. Úmyslně „zapomínají“ na všechny pokrokové prvky v díle TGM, především pozemkovou reformu a vyvlastnění velkostatků či zrušení šlechtických predikátů. A také na záporné stránky „první republiky“ vyplývající ze skutečnosti, že šlo o stát v rámci kapitalistického řádu, na střelbu do dělníků, hladovějících, nezaměstnaných apod.

A především – jak oslavovat něco, co již 25 let neexistuje? Vždyť Československo jako společný stát Čechů a Slováků bez souhlasu občanů rozbili právě ti, kteří přišli k moci po protisocialistickém převratu roku 1989 a realizovali obnovu kapitalismu.

 

Ilja Jihlavský, 10. 10. 2018