Před 70 lety – Klement Gottwald prezidentem

gottwald_prez

Před 70 lety byl zvolen prezidentem Československé republiky významný představitel pracující třídy obou našich národů, revolucionář, bojovník proti fašismu a kapitalismu Klement Gottwald. Tato vůdčí postava třídního boje pracujících proti buržoazii a reprezentant moskevského křídla našeho odboje v období 2. světové války nastoupila za všeobecného potlesku na Pražský hrad, aby na postu prezidenta republiky stanula osobnost symbolizující novou éru, éru vlády pracující třídy v naší vlasti. Ačkoli je jméno Klementa Gottwalda spojeno s výrazným zlepšením života pracujících, rozdrcením pravicového puče v únoru 1948 a s neústupným bojem proti vnitřním nepřátelům, bývalým kolaborantům, někdejším vykořisťovatelům, kteří žili z práce zbytku národa a s agenty zahraničních rozvědek, v nynějším neoliberálním režimu nahlížen v negativním světle a jeho jméno je haněno pomocí vymýváním mozků našim upadajícím školstvím a nepříliš kvalitními médii.

Necelých 5 let prezidentského úřadu v čele s Klementem Gottwaldem bylo poznamenáno extrémním vnitřním i vnějším tlakem v podobě sabotážních akcí poražených tříd i studené války a hrozby imperialistické agrese. Přesto, navzdory tak extrémnímu tlaku, je nutné zvláště s přihlédnutím k okolnostem hodnotit Gottwaldovu éru kladně.

V konfrontaci s množstvím nevkusných lží a urážek režimních kolaborantů, Koniášů a loutek vyplývá jediné: Pravda zůstane pravdou a je nadevše jasné, že by i dnes národ uvítal takového Gottwalda, který by z české země vymetl oligarchy, šmelináře a vlastizrádce.

Čím více bude jméno našeho prvního dělnického prezidenta haněno, tím více je jasné, že režimu diktátu oligarchie a kapitálu vadí nejen osobnost jednoho revolucionáře a komunisty, ale především jeho stále aktuální odkaz!

M. P.