Další zatýkání komunistů v Nepálu

nepal

V listopadu 2017 došlo v Nepálu před volbami do sněmovny reprezentantů (dolní komory parlamentu) k zatčení asi pěti set členů a sympatizantů Komunistické strany Nepálu. Většina byla po volbách propuštěna, někteří jsou však vězněni dosud a další zatčení přibývají.

Mluvčí a člen stálého výboru Komunistické strany Nepálu Khadka Bahadur Bishwokarma „Prakanda“ (bývalý ministr) a jeho osobní ochránce a osobní tajemník byli zadrženi policií 8. srpna, když se vraceli z venkovského shromáždění. Kromě nich byli zatčeni členové politbyra Krishna Dhakal, Padam Rai, Mohan Karki a Om Pun. Všichni bez jakéhokoli zdůvodnění. Vězněno je dalších více než 50 funkcionářů na okresní a provinční úrovni.

Situace je o to vážnější, že v Nepálu je vládnoucí a nejsilnější politickou stranou Nepálská komunistická strana (174 z 275 poslanců sněmovny reprezentantů a 42 z 59 poslanců národního shromáždění – horní komory parlamentu), která je svými komunistickými oponenty z KS Nepálu a dalších opozičních komunistických organizací považována za oportunistickou a reformistickou. Tato kritika je zřejmě oprávněná, jelikož Nepálská KS se hlásí k systému více stran a pokud je nám známo, Nepál zůstává pod jejím vedením naprosto kapitalistickým, s mnoha přežitky feudalismu. Anglická Wikipedie označuje Nepálskou KS za „středolevou až levicovou“, kdežto KS Nepálu za „krajně levicovou“.

Nepálská KS vznikla 17. 5. 2018 spojením KS Nepálu (sjednocené marxisticko-leninské) a KS Nepálu (maoistické centrum). Opoziční současná KS Nepálu vznikla sloučením několika stran v dubnu 2013. I přes tato slučování působí (dle anglické Wikipedie) v Nepálu 10 politických stran, které se považují za komunistické. Ve státě s téměř 30 miliony obyvateli. (To je relativně méně než v ČR, kde jsou registrovány na třetinu obyvatel čtyři KS.) Nepálská KS počet svých členů neuvádí. KS Nepálu se zmiňuje o asi sto tisících členech.

Příklad Nepálu názorně ukazuje, jak zhoubná je nejednota komunistického a pokrokového hnutí, které by se v zájmu lidu mělo semknout v boji za cíle národně demokratické a socialistické revoluce a rozejít se s kariéristy, kteří chtějí pod rudým praporem dělat buržoazní nebo dokonce feudální politiku.

 

Prokop Haken