Komunisté proti Babišově vládě

komuniste

Dne 12. 7. 2018 vyslovila Poslanecká sněmovna PČR důvěru vládě sestavené Andrejem Babišem.

My, Komunisté, zásadně odmítáme podporu oligarchické vládě jednoho z nejbohatších a nejmocnějších lidí u nás, složené z reprezentantů kapitalistického systému (ANO, ČSSD), podporované další z prorežimních stran (KSČM). Program vlády, politika vládních stran, ale především jejich třídní zakotvení, minulá a současná praxe jsou jasným důkazem toho, že se na trendu vývoje českých zemí posledních necelých 30 let nebude nic zásadního měnit.

Jsme přesvědčeni o tom, že pro proletářskou a lidovou většinu obyvatel ČR není podstatné, zda vláda existuje či ne, je-li složena z jedněch či z jiných reprezentantů kapitálu. Často tak opakované nářky o stabilitě státu, jeho budoucnosti, koncepčním rozvoji mají v současných podmínkách se zájmy většiny národů naší země pramálo společného – nezapomínejme na to, že se nejedná o stát většiny lidí, ale o diktaturu buržoazie zastíranou buržoazním parlamentarismem! Mnoho lidí z řad pracujících tříd a lidových vrstev, ale i některé pokrokovější politické síly, hovoří o Babišově vládě jako o menším zlu, ochraně před nebezpečím z řad TOP 09 či ODS. Jako Komunisté jsme vždy představovali zastánce politiky menšího zla, ale vedli jsme také v patrnosti, že pokaždé záleží na jejích objektivních podmínkách, aktérech, síle lidového hnutí. Nikdy jsme se neřídili zásadou „čím hůře, tím lépe“. V současné situaci prohlašujeme, že program a složení vlády, ale také podmínky KSČM pro její podporu nepředstavují nějaké menší zlo, většinu z nich by bez problémů mohly v podmínkách současné konjunktury předložit i všechny pravicovější buržoazní strany. Jedná se o další z typických příkladů udržování kapitalismu v chátrání!

Odsuzujeme toto pojetí menšího zla, které koneckonců může napomoci až k nástupu nacionalistů a fašistů k moci, jak dokazuje vývoj posledních více než deseti let nejen u nás. Jakožto proletáři, kteří nejsou izolováni od své třídy, jsme si však vědomi toho, že je náš názor okrajový a že námi kritizované přístupy zastává množství dělníků, zaměstnanců či nezaměstnaných, ale také některé částečně pokrokové politické síly. Obyčejným lidem v tomto ohledu nic nevyčítáme. Vinni jsou ti, kteří jejich zájmy desítky let neznají, nehájí, případně zrazují, nepracují s nimi, natož aby jim sdělovali krutou a ze své podstaty natolik lišící se pravdu, kterou jim Česká televize ani jiná režimní hlásná trouba nikdy nemůže sdělit. My jako Komunisté se nebojíme říci, že za stávajících mezinárodních i vnitropolitických podmínek není naší věcí, ani věcí většiny lidí, zda bude nebo nebude sestavena další z kapitalistických vlád, že je zcela lhostejné, bude-li vládnout Babiš nebo Kalousek, o čemž, jak se obáváme, se čeští pracující přesvědčí nejpozději po nástupu další hospodářské krize. Naší snahou mimo jiné je, aby tento postoj postupně přejímalo více a více lidí.

Ačkoli není naším zvykem dělat komentátory režimních taškařic a kolotočářského komediantství, jež byly dominujícím jevem při jednání ve žvanírně zvané Poslanecká sněmovna, přeci jenom jsme nuceni se ke dvěma momentům vyjádřit.

Zaprvé: Z celého jednání bylo patrné, jak se se zahníváním dekadentního kapitalismu rozkládá také kvalita české buržoazní politické scény, a to napříč všemi stranami (včetně KSČM). Absence charakteru, charismatu, znalostí, idejí, programové přesvědčivosti a osobností se stala jejím dominujícím faktorem.

Zadruhé: Celé jednání bylo provázeno hysterickým, místy až natolik primitivním a prostoduchým antikomunismem, hlásáním krajně nebezpečných a zpátečnických názorů, že až klesalo na úroveň produkce známého českého psychopata se siderickým informačním kyvadlem. Tato skutečnost je o to paradoxnější, že v celém průběhu jednání nikdo (ani z poslanců KSČM) socialismus nebo marxismus-leninismus neprosazoval a nehájil! Někteří poslanci dokonce nazývali vládu jako polobolševickou či komunistickou, přitom drtivá většina z nich dobře ví, že jsou jimi hlásaná hesla nepravdivá – jak to řada politiků veřejně při jiných příležitostech přiznává. Jedná se o marketing, namnoze v současnosti nefunkční. Nejen to, tito politici, ale stále větší část české veřejnosti ví, že KSČM je jednou z opor vykořisťovatelského systému, že tím pádem většina jejích představitelů baží po mocenských funkcích, korytech, a svou praxí se neliší od sociální demokracie.

Takovou stranu současný systém, po opakovaných selháních ČSSD, potřebuje. Proto se KSČM za posledních více než 10 let pomalými krůčky blíží i k jistému podílu na výkonné moci. Nevyjadřujeme se běžně ke konkrétním příkladům politiky buržoazních stran, mezi něž KSČM svou praxí dnes patří. V tomto případě by však bylo velikou chybou mlčet. Jelikož tato strana stále nese skvělý název „komunistická“, považujeme za velké nebezpečí, že bude její název spojován s vysoce pravděpodobnými protilidovými kroky a kauzami. Reprezentanti současného systému jistě velmi rádi využijí této situace k diskreditaci myšlenek komunismu pro budoucnost, což ne pro naše zájmy a snahy, ale zejména pro budoucnost lidových mas ve střední Evropě představuje hrozivé nebezpečí. Vedle současného režimu za to nese plnou odpovědnost i KSČM.

Proto jako Komunisté prohlašujeme, že současná vláda nemá s komunistickými ideály, principy a představiteli vůbec nic společného. Naopak, jedná se o další z řady vlád závislých na oligarchii, jejích výtvorech (EU, NATO, MMF), zbavujících většinu lidí důstojnosti a naši zemi pozůstatků formální suverenity.

Kolektiv Komunisté