Rozšlape nás Západ, pokud rozpoutáme revoluci? – Ruský levicový názor

sssr

Pokud my komunisté začneme hovořit o tom, že kapitalismu je potřeba zakroutit krkem a vyzýváme pracující, aby svrhli vládu kapitalistů násilnou cestou,  v tom okamžiku vyleze nějaký mudrc a začíná křičet:

Zbláznili jste se? Copak je nyní možné o tom uvažovat? Copak je možné vyvolat vnitřní chaos? Nyní se proti nám spojil celý Západ. Naši nepřátelé na to pouze čekají. Okamžitě se na nás vrhnou a rozbijí nás na prach. Ne, na žádnou revoluci nelze nyní ani pomyslit. Naopak nyní potřebujeme národní jednotu, musíme se sjednotit, abychom se mohli postavit vnějšímu nepříteli!

Takové „mudrce“ jsme nejednou slyšeli. Patří mezi ně klasičtí buržoazní „vlastenci“, podporovatelé Putina i „levicoví patrioté“ (sociální šovinisté). A patří sem i někteří, kdo se (z neznámých důvodů) označují za komunisty. Ať se však jmenují jakkoli – všichni dělají to, co chce buržoazie.

„Vnější hrozba“ je oblíbeným trumfem buržoazie. Ta vždy využívala hesla o vnější hrozbě k odvedení pozornosti pracujících mas od třídního boje, potlačování revolučních nálad. Tak postupuje v současnosti i ruská buržoazie, která vidí, že se revoluční nálady pracujících zvyšují. Buržoazie se proto začíná bít v prsa a vytahovat se před lidem, který nelítostně okrádá a ze kterého tloustne.

Nyní není doba k vyrovnání vzájemných sporů, vždyť nepřítel je před branami. Nyní se mu musíme postavit a pak se domluvíme. Vždyť jsme všichni Rusové, vždyť jsme jeden národ! Přitom v období gorbačovské „přestavby“, když svoje spoluobčany okradla a přeměnila je v otroky a miliony z nich nechala umřít hladem, nikdy nehovořila o tom, že to jsou také Rusové. Nyní, kdy loupí miliardy a přesunuje je do daňových rájů, absolutně kašle na to, že jsme všichni jeden národ. Vzpomíná si na to pouze tehdy, kdy je potřeba oklamat pracující, potlačit jejich protestní hnutí, zabránit vzniku revoluce a udržet buržoazní diktaturu.

Tuto buržoazní písničku o národní jednotě zpívají všichni její přisluhovači, jako jsou patrioté nebo nacionalisté – prostě všichni. Nejpodlejší je, že jim přizvukuje i část levice.  Vysvětlují to tak, že kapitalismus je samozřejmě hnusný a že je potřeba s ním skončit a že ruští kapitalisté jsou mimořádná špína, kterou je potřeba svrhnout. Nikoli však nyní, v tomto okamžiku! Nyní nás Západ ohrožuje. Je potřeba počkat, uchránit zemi před vnější agresí a teprve pak myslit na revoluci.

Tito představitelé „levice“ nemyslí na to, že se stali loutkami v rukou buržoazie. Buržoazie s nimi umně manipuluje, nyní poslouchá jejich žvásty a potutelně se usmívá. Buržoazii nevadí, že jsou ve svých projevech proti buržoazii a pro revoluci. Buržoazie dobře ví, že ve skutečnosti tito levicoví lídři říkají lidem, aby odmítli revoluci a podřídili se diktatuře buržoazie. Žvásty těchto lídrů o dočasném odsunu termínu revoluce do doby, než zmizí vnější hrozba, buržoazie vítá.

Přitom je jasné, že vnější hrozba nikdy nezmizí. Spory imperialistů nikdy neskončí, boj o dělení imperialistického koláče stejně tak. Znamená to, že se pracující budou musit navždy vzdát revoluce a zůstat pod diktaturou kapitálu, do konce života hnít v buržoazním marastu?

Skuteční komunisté se však nechystají k podpoře tohoto klamu a nechtějí nahrávat těmto marionetám kapitálu. Otevřeně říkají, že „vnější hrozba“ je pouze trikem buržoazie. Dělnická třída věří tomu, že k realizaci takového podvodu nedojde, že revoluce nebude odkládána „na potom“ na dobu, kdy skončí „vnější ohrožení“.

Co tedy podnikne ten „Západ“? Nezničí nás skutečně, pokud vyvoláme revoluci?

Ne, „Západ“ nás nezničí. Západní imperialismus bude myslit pouze na to, jak si zachránit svoji vlastní kůži. Skutečnost, že se ruský proletariát vyrovná se svou buržoazií – bude příkladem pro pracující ostatních zemí, které využijí ruskou revoluci k vyvolání revolucí ve vlastních zemích.  Dějiny ukazují, že každá revoluce je součástí světového procesu, věcí pracujících celého světa. Ohlasy revoluce se rychle rozšíří po celém světě. Revolucionizují celý světový proletariát. Dokonce i tehdy, pokud revoluce proběhne i v maličké zemičce.

Revoluce se z Ruska rozšíří do jiných zemí. Zcela jistě povstane Ukrajina. V Kazachstánu naší spolubojovníci, vedení Ajnurem Kurmanovem, nebudou rovněž spát. Vyburcují kazašský proletariát. Všem je známo, jak je silná Komunistická strana Řecka a jak je pevný její svazek s dělnickou třídou. Nedávno pod jejím vedením proběhly statisícové demonstrace proti přítomnosti amerických vojenských základen. Pokud se nám podaří svrhnout buržoazní diktaturu, vyzve řecké pracující k revoluci. Dobrá, bojová komunistická strana existuje i ve Velké Británii vedena soudruhem Harpalem Brarem. Brar je autorem nejlepší knihy, která byla napsána na světě o příčinách vítězství buržoazní kontrarevoluce v SSSR.  Britská KS není tak silná a početná, jako řecká. Pokud však dojde k revoluci v Rusku, vzroste její vliv geometrickou řadou. V Německu, zejména na území bývalé NDR, existují silné protiburžoazní nálady. Východní Němci jsou již přesycení kapitalismem a nenávidí ho do hloubi duše. 10.dubna 2018 zorganizovala „Jednotná socialistická strana Německa“ v Drážďanech manifestaci pod heslem „Pryč s kapitalismem! Pryč se SRN!“ Němečtí komunisté prohlásili, že jejich země je ve skutečnosti okupována SRN a požadují obnovu NDR. Je evidentní, že revoluce v Rusku neponechá východní Němce lhostejnými. Prokomunistické nálady jsou silné v mnoha zemích bývalého SSSR a Východní Evropy. Ruská revoluce může vyvolat revoluční vlny. Dále je zde Indie.  Indičtí komunisté kontrolují celý jih země. Na jejich manifestace přicházejí miliony pracujících. Ruská revoluce může ovlivnit vznik revoluční vlny v Indii. Je možné, že ve všech těchto zemích nedojde k vítězným socialistickým revolucím. Jediná věc je však jasná – buržoazii celého světa bude hořet země pod nohama. Nebude vůbec usilovat o to, aby bojovala proti ruským komunistům, jako po VŘSR v roce 1917. Závěrem je potřeba říci: nemusíme tancovat tak, jak buržoazie píská, nevěřme buržoazním bajkám o tom, že nás „Západ“ okamžitě zničí, pokud se pokusíme o revoluci. Místo toho se připravujme na revoluci a dejme příklad pracujícím ostatních zemí. Skončeme vládu vlastní buržoazie a povzbuďme pracující celého světa k tomu, aby nás následovali. Současně tak zabráníme světovému imperialismu, aby na nás zaútočil.

Zabráníme tak i našim „patriotům“ a „pseudolevici“, aby nás strašili pofidérní vnější hrozbou. Víme, pro koho pracují. Pro buržoazii, která chce navždy sedět na šíji pracujících a dále je zotročovat, vykořisťovat a okrádat.

Oxana Sněgirová

Forum.msk.ru

Překlad: Karel Kluz