Kde se kalí ocel…

sof

Stalo se „dobrým“ zvykem v internetových vodách, že tendenčnost soukromých i státních masmédií je alternována šířením nepodložených, často na první pohled nesmyslných zpráv po mailových adresách i sociálních sítích. Je s podivem, kolik soudruhů rozesílá a důvěřuje tzv. hoaxům, ale nehledá informace na stránkách ostatních komunistických organizací, třídních odborů, mírového a mládežnického hnutí.

Jak jsme předeslali v minulých číslech, Dialog se snaží čtenáře směřovat i k solidním informačních zdrojům a vybírat ty zprávy, informace a analýzy, o kterých ostatní masmédia záměrně mlčí, a která mapují aktivity dělnického a komunistického hnutí ve světě.

1) Světová odborová federace odsuzuje izraelskou armádu za masakr Palestinců, ke kterému došlo 30. března 2018, v den, kdy Palestinci každoročně demonstrují za návrat vyhnaných Palestinců v roce 1976. K dnešnímu dni si brutální zásah izraelské armády připsal na své krvavé konto 17 mrtvých a přes 700 zraněných. Citujeme z prohlášení SOF, které bylo vydáno den následující událostem: Světová federace odborových svazů rozhodně odsuzuje vraždu 16 palestinských občanů a zranění stovek dalších izraelskou armádou včera v Gaze, během velkých lidových protestů palestinského lidu při příležitosti jejich národního dne. Izraelské okupační síly neváhaly vraždit své palestinské bratry, kteří odolávají kruté okupaci palestinské země izraelským státem.

SOF, která zastupuje více než 92 milionů pracujících ve 126 zemích světa, podporuje hrdinný boj a protesty našich bratří a sester v Palestině.
Jako světové třídní odborové hnutí budeme pokračovat ve své podpoře a
solidaritě směřující k ukončení krveprolití a okupace palestinského území, k uznání svobodného státu Palestiny v rámci hranic z roku 1967 a východního Jeruzaléma jako jejího hlavního města.
At žije hrdinný boj palestinského lidu!

Podrobné informace o události je možné načerpat v českém jazyce na stránkách ksm: http://www.ksm.cz/ze-zahranici/mlceni-zapadu.html

2) Italské odbory, které jsou součástí SOF, zorganizovaly protesty zaměstnanců firmy Leroy Merlin, a to 27. 3. 2018. Pracující bojují proti tzv. kooperativám, které slouží jako zprostředkovatelé práce, kdy mzdy i práva pracujících jsou omezována těmito zprostředkovateli a jenž nadnárodní monopol Leroy Merlin využívá. Odboráři vystupují pod heslem: Nikdy více otroky! a bojují proti moderním formám zotročování pracujících.

3) Řecko se nesmí stát spouštěčem dalších imperiálních válek!  V poslední době vláda SYRIZA-ANEL poskytla USA a NATO nové vojenské základny na území Řecka a řecké síly se aktivně účastní všech vojenských operací a policejních misí NATO a EU. Co se týče pozice KKE v otázce základen, Elissaios Vagenas, člen ÚV a vedoucí oddělení mezinárodních vztahů ÚV KS Řecka učinil následující prohlášení pro list Russian Gazette: Opakovaně jsme odsoudili a nadále odsuzujeme poskytování  vojenských základen, jako je obrovská námořní a letecká základna Suda a dalších infrastruktur pro vojenské operace USA a NATO ve východním Středomoří, v severní Africe, na Balkáně, v Černomoří a v dalších
oblastech. E. Vagenas dále vyslovuje nesouhlas KKE s tvorbou nových amerických základen v Alexandroupoli, s obnovením vojenských zařízení v Araxu, kam USA hodlají přesunout část svého jaderného arsenálu, s používáním vojenského letiště Larisa jako základny pro americké drony a s přeměnou přístavu ostrova Syros na tzv. malou Sudu. Nechceme, aby naše země, náš vzdušný prostor a naše výsostné vody byly používány jako startovací bloky útokům USA a NATO na jiné národy a země, uvedl dále Vagenas.

4) Den 12.3.2018 byl vyhlášen dnem společné akce a solidarity s palestinským lidem. Tuto výzvu a další informace je opět možné najít v Mladé Pravdě (http://www.ksm.cz/images/mp012018A5col.pdf). Výzvu odsuzující izraelskou agresi a hlásící se k solidaritě s palestinským lidem podepsalo 43 mládežnických organizací z celého světa včetně KSM.

5) Evropské setkání komunistů bylo zorganizováno na základě iniciativy KS Řecka. Bude se konat 11. dubna 2018 v Bruselu na téma: Boj třídního dělnického hnutí proti EU, za svržení kapitalismu a budování socialismu. Setkání se mimo jiné zúčastní generální tajemník KKE s. Dimitris Koutsoumpas. Účast potvrdilo 34 komunistických a dělnických stran z Rakouska, Bulharska, Británie, Francie, Německa, Dánska, Švýcarska, Irska, Španělska, Itálie, Chorvatska, Kypru, Litvy, Lucemburska, Norska, Holandska, Maďarska, Ukrajiny, Polska, Portugalska, Rumunska, Ruska, Srbska, Švédska, Finska a Turecka.

6) SOF rovněž vyjádřila solidaritu s pracovníky Unipetrolu v Kralupech nad Vltavou. Citujeme její prohlášení: Světová odborová federace zastupující 92 milionů pracovníků ze126 zemí na pěti kontinentech, vyjadřuje svou podporu a solidaritu pracovníkům chemického závodu Unipetrol ve městě Kralupy nad Vltavou, které leží 10 km severně od Prahy, kde přišlo o život šest pracovníků a další dva byli vážně zraněni dne 22. 3. 2018 po výbuchu, ke kterému došlo během čištění prázdné nádrže. Vyjadřujeme nejhlubší soustrast rodinám a přátelům zesnulých pracovníků. Jako třídně orientované světové odborové hnutí naléhavě požadujeme soustavnou kontrolu zdravotních a bezpečnostních opatření na rizikových úsecích chemických zařízení, stejně jako na všech pracovištích. Všechny zodpovědné strany musí být pohnány k odpovědnosti a přijmout veškerá nezbytná opatření pro ochranu pracovníků továrny Unipetrol. Zraněným pracovníkům přejeme rychlé a úplné zotavení.

7) KS Řecka odsuzuje rozhodnutí Evropského soudu, které „legalizuje“ propouštění těhotných žen. Evropská unie, která se pasovala do ochránce sociálních práv, mateřství a ochránce nejvíce zranitelných členů společnosti otevřela rozhodnutím Evropského soudního dvora ze dne 22. února cestu „legálního“ vyhazování těhotných pracovnic ze zaměstnání. Je to další odporný aspekt politiky tohoto protilidového uskupení. Podle vyjádření soudu bylo propuštění těhotných pracovnic ze španělské firmy v roce 2013 legální. Soud naznal, že takové propuštění je přípustné, pokud je odůvodněno jinak, než těhotenstvím zaměstnankyně. Soud tak umožnil naprosto beztrestné propouštění nastávajících matek z jakékoliv firmy. Poslední ochrana matek tak byla formálně zlikvidována. Takové nepřípustné rozhodnutí okamžitě vyvolalo reakci poslanců KKE (organizovaných do samotného klubu, mimo GUE-NGL) Poslanec Sotiris Zarianopoulos odsoudil rozhodnutí Evropského soudního dvora jako další protilidové opatření EU a evropských vlád: Evropský soudní dvůr svým rozhodnutím povoluje podnikům svobodně propouštět i těhotné ženy v souvislosti s hromadným propouštěním. Takové rozhodnutí institucí EU překročilo všechny hranice sociálního barbarství. Hlavním důvodem tzv. restrukturalizace v podnicích je touha po dosažení většího zisku cestou snižování nákladů a zhoršování pracovních vztahů. Je naprosto nepřípustné takové barbarské chování „zdůvodňovat“ tím, že důvodem k propuštění zaměstnankyně není samotné těhotenství.Těhotenství a mateřství je faktickyskutečnou příčinou jejího propuštění, když těhotná žena je považována za „nadbytečný náklad podniku“ a takový přístup vede k propouštění těhotných žen a matek, přičemž hanebný výrok soudu prohlašuje takové zacházení se ženami za beztrestné. Taková rozhodnutí soudu jsou základem protilidové legislativy členských států a institucí EU (Evropské komise a Evropského parlamentu), které slouží zájmům kapitálu.Ptáme se Komise: Jaký je váš postoj k výše uvedenému nepřijatelnému rozsudku Evropského soudního dvora, které představuje barbarství proti pracujícím, a odhaluje skutečnou podstatu Evropské unie?

(Originální publikace bodů 6 a 7 opět také v Mladé Pravdě)

8) V poslední době se výrazně zostřují represe a útoky mířené na KS Turecka a její mládežnickou organizaci, které se projevují fyzickým násilím, bullingem (psychická šikana, pozn. red.) apod. K poslednímu incidentu došlo 13.3. 2018, kdy skupina fašistů zaútočila na členy komunistické mládeže na univerzitě v Istanbulu, když probíhala kampaň proti NATO. Následně lživě uvedli, že byli napadeni mladými komunisty, což byl dostatečný důkaz, aby 22 komunistů bylo zatčeno a uvězněno. Jedná se o systematicky prováděné aktivity státní moci, která se snaží zamezit masivnímu nárůstu organizace a jejím aktivitám, ze kterých je možné jmenovat např. masovou demonstraci před izraelskou ambasádou, která se uskutečnila 12. 3. v den za společnou akci a solidaritu s Palestinou. Mladí komunisté Turecka také podepsali výzvu uvedenou v bodě 4.

Komunistická mládežnická organizace pokračuje v budování organizací a zvyšování svého vlivu na univerzitách, školách všeho typu a pracovištích. To je důvod, proč dochází k útokům fašistů, kteří často spolupracují s policií. Tureckým mladým komunistům vyjádřila svoji podporu Komunistická mládež Řecka.

9) 80 let po Anschlussu Rakouska: Za mír a socialismus!
Společné prohlášení sestavily a vydaly Rakouská strana práce (PdA) a Německá komunistická strana (DKP) k 80. výročí okupace a připojení Rakouska Německem.
Dne 12. března 1938 obsadil Wehrmacht Rakousko. Po vojenské okupaci následovalo politické připojení území Rakouska Německem. Zatímco v Rakousku byl jeden fašistický režim, rakouskofašistický, nahrazen konkurujícím fašistou, tedy německo-fašistickým režimem, toto znamenalo počátek zahraniční německé vlády v Rakousku. Pro německo-fašistický imperialismus to znamenalo další expanzi a eskalaci na cestě k druhé světové válce. Avšak bezprecedentní zločiny spáchané německým fašismem nebyly způsobeny pouze Němci, ale také významným počtem Rakušanů. To ovšem samozřejmě nemění nic na existenci rakouského národa, který je nezávislý na německém národě.
V letech 1938 až 1945 rakouští komunisté nejen bojovali proti fašismu, ale také proti okupaci, proti německému imperialismu. Němečtí komunisté, kteří také bojovali proti fašismu, podporovali své rakouské kamarády a přispěli ke svržení hitlerovského režimu, který byl v mezinárodním měřítku poražen hlavně zásluhou Sovětského Svazu. Vídeň byla osvobozena 13. dubna 1945 a dne 27. dubna bylo vydáno prohlášení o nezávislosti Rakouska na Německu. Dne 2. května 1945 se Rudá armáda zmocnila Berlína, 8.-9. května došlo ke kapitulaci Wehrmachtu, což znamenalo konec fašistického režimu. U příležitosti 80. výročí okupace a připojení Rakouska Německem zdůrazňujeme:
– náš společný odpor proti dalšímu rozšiřování nadvlády německého imperialismu v Evropě; bojujeme také proti rakouskému imperialismu, ať už jako nezávislého aktéra nebo jako blízkého spojence a „mladého partnera“ německého imperialismu;
– náš společný odpor proti proněmeckým nacionalistickým názorům v Rakousku;
– náš společný odpor proti militarismu, zvětšování zbrojního arzenálu a válečnictví, ať již v kontextu národních států nebo v rámci EU a NATO;
– náš společný odpor proti neofašismu a pravicovému extremismu, proti rasismu a šovinismu;
– naše společná solidarita s lidmi bojujícími za národní svrchovanost v EU a proti ní a s národními osvobozeneckými hnutími.
Ctíme oběti německého fašismu a bojovníků za demokracii, svobodu a
národní sebeurčení. Uvědomujeme si, že konečné překonání fašistického
nebezpečí je podmíněno svržením kapitalismu a budováním socialismu.
Proti fašismu, imperialismu a válce!
Za sebeurčení, mír a socialismus!
Ať žije mezinárodní solidarita!

10) Na konci února vstoupila drtivá většina akademiků britských univerzit do měsíc trvající stávky namířené proti restrikcím mezd a důchodů. Tato stávka byla podporována většinou studentů a studentských spolků. Lidé si obvykle představují, že akademici na vysokých školách prožívají klidné životy plné knih a učených debat. Pravda je však taková, že špatně placení, agendou, bojem o granty a limitovanými pracovními smlouvami zdeptaní vědci a pedagogové učí zadluženou masu mladých. Stávka byla organizována odborovou organizací akademických pracovníků (UCU) a dostalo se jí podpory mnoha akademiků po celém světě, ale bohužel pouze na individuální bázi, protože v těchto profesích jsou odbory spíše výjimkou.

11) K dalším brutálně potlačeným protestům proti bídě došlo v Indii, stávkovali učitelé ve Spojených státech…

 

Manolis Klontzas