65 let od úmrtí Klementa Gottwalda

gottwald_100

Krátce před 65. výročím úmrtí prvního československého dělnického prezidenta Klementa Gottwalda vydalo „Czech News Center“ (název má v řeči svých pánů) publikaci „Klement Gottwald: Rudý tyran s dýmkou“. Ta na 130 stránkách shrnuje snad všechny dosud známé urážky Gottwalda a přidává k nim další.

Hned v úvodu nazývá Gottwalda „masovým vrahem“ a opakovaně tvrdí, že Gottwald „měl strach“ (z SSSR, ze Stalina, z StB). Vysvětlení toho, proč Gottwald stál v čele prosazování toho, čeho se prý bál, samozřejmě nenajdeme. Zato je velká pozornost věnována „rozpadajícímu se nabalzamovanému tělu“. Zatímco kolektiv tří autorů (Marta Prokešová, Jiří Fabian, Tomáš Belica) „zná“ podrobnosti z Gottwaldova osobního i intimního života, nepozná Staroměstské náměstí od Václavského a tradičně zaměňuje fotografie z 21. a 25. února 1948.

Klement Gottwald by se obracel v mauzoleu, kdyby jeho tělo zrádci z řad jeho někdejších spolupracovníků lokajsky nenechali spálit, jako to učinila Chruščovova klika s tělem Stalina.

Gottwaldova politika byla bolševickou politikou pro Československo, byla linií, na jejímž formování se Kl. Gottwald podílel v Komunistické internacionále a současně prosazoval a prosadil politiku Kominterny v KSČ. Mezi linií Kominterny a linií VKS(b) nebylo zásadního rozdílu (kromě nezbytných odlišností daných rozdílnými podmínkami jiné země) a v čele VKS(b) stál po téměř celé období revoluční činnosti Kl. Gottwalda J. V. Stalin. Lze tedy říci, že gottwaldovská linie, linie bolševické KSČ, byla linií stalinskou. To dobře věděli nepřátelé Stalina, nepřátelé leninismu, kteří záhy po smrti Stalina a Gottwalda provedli kontrarevoluční zvrat v mezinárodním komunistickém hnutí. Výsledkem nebylo proklamované vítězství komunismu během jedné generace, ale obnova kapitalismu takřka v celém světě během jedné generace.

I s ohledem na stále zřetelnější návrat restaurovaného kapitalismu do bídy předmnichovského Československa je přes odstup desítek let Gottwaldovo dílo stále aktuální a inspirativní.

 

Leopold Vejr