Svět kapitálu a svět práce

kimcongun

Novoroční projev nejvyššího představitele KLDR Kim Čong Una mi připomněl časy, kdy také u nás jsme v novoročních poselství slýchali hrdá budovatelská vystoupení. Jaký to rozdíl od nynějších projevů kapitalistických státníků, v nichž nanejvýš zaznívají výzvy k boji s korupcí.

Kim Čong Un v projevu pozdravil všechen lid, vojáky a důstojníky lidové armády, krajany na jihu a v zahraničí, pokrokové lidi a přátele ve světě. Připomněl úspěchy v plnění pětiletého plánu rozvoje národního hospodářství i na poli vědy a kultury. Za hlavní úkoly při výstavbě národního hospodářství označil potřebu upevnit jeho nezávislou základnu a potřebu zvýšit životní úroveň lidu; renovovat a posilovat soběstačné zdroje energie, vylepšovat technologie výroby oceli, rozšiřovat kapacity výroby železa a zvýšit kvalitu kovů, vyvíjet a vyrábět strojírenské výrobky světové třídy, z domácího materiálu vyrobit více rozličného kvalitního spotřebního zboží.

Kim Čong Un hovořil rovněž o nutnosti silného boje s cílem zpřísnit morální disciplínu, posilovat socialistický způsob života a eliminovat všechny druhy nesocialistických praktik. Lidové vnitřní bezpečnostní síly mají nabrousit ostří meče třídního boje a včas zjistit a zmařit úklady nepřátelských elementů. Dělnicko-rolnické rudé gardy a Mladé rudé gardy by měly zvýšit své bojové schopnosti prostřednictvím intenzivního bojového a politického výcviku.

Vyjádřil ochotu vyslat delegaci na zimní olympijské hry, které se uskuteční v jižní Koreji. Popřál těmto hrám úspěch. Zdůraznil, že Korejská strana práce a vláda KLDR budou rozvíjet přátelské vztahy se všemi zeměmi, které respektují svrchovanost jejich země, a budou se snažit budovat spravedlivý a mírový svět. Nastínil budoucnost socialistické mocnosti, ve které bude všechen lid užívat důstojného a šťastného života.

Na závěr informace bych si dovolil jeden doslovný citát. Kim Čong Un prohlásil: „Velkolepým úspěchem bylo dokončení historické věci zdokonalení státních jaderných sil. Byl proveden test velmi silné termonukleární zbraně společně s testy různých nosičů jaderných hlavic. Republika dospěla k ovládnutí mocného a spolehlivého odstrašujícího prostředku, nezvratitelného jakoukoliv silou. Spojené státy nikdy nemohou vést válku proti mně a našemu státu. Měly by jaksepatří vědět, že celé území USA je v dosahu našeho jaderného úderu a jaderné tlačítko je stále na stole mé kanceláře, a toto je skutečnost, nikoliv hrozba.

KLDR jako mírumilovná a odpovědná jaderná mocnost nepoužije jaderné zbraně a ani nebude jakoukoliv zemi nebo oblast jadernými zbraněmi ohrožovat, nebudou-li nepřátelské agresívní síly narušovat suverenitu a zájmy našeho státu.“

1. 2. 2018

                                                     Ilja Jihlavský