Odsuzujeme pronásledování levice v Íránu

tudeh

Prohlášení ústředního výboru strany Tudeh

 

Požadujeme uspořádat širokou kampaň za propuštění stovek studentů, pracujících a bojovníků za svobodu Íránu, kteří byli v posledních dnech zadrženi represivními složkami.

Podle očekávání pokračuje íránský diktátorský, teokratický režim v nasazování jednotek gardového sboru, milice Basij a žoldnéřů bezpečnostních sil k násilnému potlačení protestního hnutí mládeže a pracujících. Stejně jako tomu bylo v posledních letech, vládnoucí režim obviňuje lid frustrovaný chudobou, deprivací, útlakem, korupcí a nedostatkem svobody se spojenectvím s cizími mocnostmi. Na základě tohoto smyšleného důvodu jsou protestující zatýkáni. Podle nejnovějších zpráv bylo silami despotického režimu zatčeno více než 1500 demonstrantů, stovky lidí byly zraněny a desítky zabity. Lidové protesty pokračují. Mezi zatčenými jsou desítky svobodu milujících studentů.

Přestože na hlas lidu proti vládnoucím představitelům islámského režimu lze na chvíli umlčet výstřely, nelze spravedlivý hlas lidu zastrašováním umlčet navždy – požadavky jako odmítnutí despotického teokratického režimu, konec vlády nehumánních tmářů, ukončení neoliberální politiky, která způsobuje ekonomický útlak a nespravedlnost, ukončení bezprecedentní korupce režimu a vládního aparátu a vytvoření suverénního a demokratického Íránu.

Požadavek zásadních změn ve správě země, která je nyní založena na absolutní diktatuře nejvyššího náboženského vůdce, je přáním většiny obyvatel Íránu.

Tohle je systém, jehož iracionální politika v posledních desetiletích byla katastrofální pro náš národ – systém založený na neoliberální kapitalistické socioekonomice, která zničila produktivní infrastrukturu země a přivedla Írán do bezprecedentní chudoby a deprivace – systém orientovaný na blaho kapitalistů, který umožňuje soustředit ekonomiku v rukou parazitické kapitalistické mafie, jmenovitě hlavy gardového sboru, sil milicionářů Basij a bezpečnostních sil.

Požadavek změny systému není možné uskutečnit bez výměny současných vládců a vytvoření vlády založené na vůli lidu.

V těchto dnech, během hrdinského boje našeho národa, strana Tudeh důsledně prohlašuje, že k tomu, aby byla diktatura potlačena a byly připraveny podmínky pro základní demokratické a trvalé změny v naší zemi, je rozhodující jednota dělníků, pracujících, militantní mládeže, studentů, žen, stejně jako svobodných a progresivních sil.

Bez přítomnosti jasné a demokratické alternativy pro současný despotický režim není možné spojit všechny síly a zpochybnit pokračování diktátorského režimu v Íránu na základě minimálního programu – svoboda, sociální spravedlnost, chléb, práci, bydlení!

Boj za propuštění všech politických vězňů a vězňů svědomí – jejichž řady rostou v posledních dnech, z důvodů zatýkání při protestech – je jedním z nejdůležitějších, naléhavých požadavků protestního hnutí a všech progresivních a svobodu milujících sil národa. Nemůžeme dovolit, aby byli zadržení dále vystavování fyzickému a psychickému mučení – což je běžná praktika režimu, jak se vypořádat s opozicí.

Podle našich informací si vyšetřovatelé na zadržených – kteří nemají přístup k advokátům a právním radám – páchají násilí.

Osvobození zadržených aktivistů ze spárů diktatury by bylo velkým vítězstvím pro lidové hnutí a těžkou porážkou pro režim a jeho příznivce.

Vyzýváme všechny svobodné a progresivní síly Íránu a světa, aby udělaly vše, co je v jejich silách, aby shromáždily a šířily jména všech zadržovaných a místa, kde jsou uvězněni, a vyzývaly k jejich okamžitému a bezpodmínečnému propuštění.

Zahájení mezinárodních kampaní, pokračování v nátlaku na režim, pořádání protestních demonstrací a shromažďování lidí před věznicemi, aby bděli a vyžadovali propuštění zadržených osob, ve dnech, kdy plameny masových protestů vzplanuly po celé zemi.

Pozdrav všem militantním dělníkům, pracujícím, mládeži, studentům a žen zadržovaných ve věznicích režimu!

Za bezpodmínečné propuštění všech politických vězňů!

Vítězství jednotnému boji íránského lidu proti vládnoucímu diktátorskému režimu!

Ústřední výbor strany Tudeh,

7. leden 2018

Poznámka redakce

Strana Tudeh – lidová strana Íránu je levicovou marxistickou stranou, která se hlásí k myšlenkám komunismu a desítky let bojovala proti šáhovu režimu a je odpůrcem současného teokratického vedení Íránu.