Géza Včelička: Hlas světa

vcelicka

Pánové

ze země sochy Svobody,

která hledí přes šedesát let

v New Yorku zamyšleně do vody,

pánové,

kteří jste osvobodili

několik milionů indiánů od života,

několik milionů černochů od volnosti,

několik milionů nezaměstnaných od práce,

několik desítek miliardářů od povinnosti být lidmi

a atomy od poslání být požehnáním zeměkoule,

my, hlas světa,

my, dělníci celého světa,

my, naprostá většina obyvatelů světa

přehlušujeme váš Hlas Ameriky

tímto prohlášením:

 

Jsme lidé továren, práce a orby,

lidé prosté lásky a vlídnosti,

lidé mírumilovných měst, vesnic, umění a tvorby,

zastánci dohody a člověcí slušnosti!

Raději než do války kráčíme do práce,

milujeme zpěv, když vyjdeme do ulic,

dětský smích je naše největší senzace,

a obdivujem let bělostných holubic.

 

Nám líbí se věru

spíš širé rybníky se štěbetem husí

než ryčný hukot bombardérů

a prolévání lidské krve se nám hnusí.

My chceme raději zahradničit,

(vždyť užitečnější je květin pel,)

než životy svých bližních ničit

deštěm smrtonosných střel.

Jsme pro všechny lidi bez rozdílu,

pro bílé i černé, rudé i žlutavé,

pro spojení všech světadílů,

pro lidi holohlavé i ryšavé,

jen když prokáží dobrou vůli

jít s námi nablízko i v dálce

proti uchvatitelské zlovůli,

za mír, svobodu a proti válce!

Proti násilné a rabiátské pěsti,

za nesobeckost a lidské štěstí,

proti válečným štváčům a fabrikantům,

z nichž druhý jako prvý

chce vydělávat jen na lidské krvi.

 

My vám nevyhrožujeme

jako vy nám!

Po vašem bohatství netoužíme,

však svých vlastí vám nevydáme!

Naše atomy nejsou určeny pro zničení života,

ale pro jeho zvelebení!

Pro ulehčení lidské práce!

Pro zvýšení lidského blahobytu!

U nás jen na zajíce pořádáme honby

a nenávidíme fašismus a atomové bomby!

 

Jsme již tak umínění,

že chceme na celém světe slyšet jen píseň lidskou,

a proto s díkem odmítáme vaši kulturu americkou,

vaše filmy nehorázné, pornografické a levné,

vaše rasistické vagóny pro barevné,

vaši přístavní bídu lidských psinců,

vaše noční kluby nevěstinců,

vaše pseudodemokratická hesla,

vaše krutá elektrická křesla,

vaši frajeřinu pinkertonských slangů,

vaše kokainové podzemí grázlovských gangů,

vaše lovce lidí v čele s panem Ku-Klux-Klanem!

 

A proto Vám vaši kulturu s díkem vracíme

a zvracíme.

 

Jednou se hrozně přesvědčíte,

kolik lidí na světě je proti vám,

vy stavitelé boření a smrti!

Jednou vás váš vlastní národ požene k ďasu,

vás, spekulanty lidskými kostmi!

A pak, až přijdou ti praví a skuteční Američané

k našemu zápraží,

bratrsky se s nimi rozdělíme

o chléb, práci, svobodu, lásku i štěstí!

To bude naše Amerika!

To bude znovuobjevení svobody!

To bude Amerika socialistických Kolumbů!

Bez ohňů a mečů, bez conquistadorů!

Jen s písní opravdové volnosti.

Jen s písní skutečné demokracie.

Jen s písní atomů, zapřažených pro život

a nikoli pro jeho zánik!

 

Znovu vám říkáme

a ještě důrazněji než prve,

že chceme mír, že nenávidíme válku

a prolévání lidské krve!

Leč kdybyste se rozhodli

nás přece jen přepadnout a smrtelně zranit,

tedy vězte, že budeme se bránit

a pak, milí braši,

prolijete co nejvíce své

a co nejméně krve naší!

 

Ó, chtějte nebo nechtějte,

stejně budete nuceni odejít!

Poslední slovo bude mít osvobozený americký lid!

Zvítězí lidský rozum!

Vyhraje lidská láska!

Atomoví lidojedi budou zničeni!

Obrovský Mír už se zvedá, aby vás vyplel!

Abyste už navždy zmizeli jako Adolf Hitler!

 

1950