Aktuálně z odborů

sof

Konal se VII. Sjezd Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska

V kulturním domě v Nymburce se 9. prosince 2017 konal VII. sjezd Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska, jediných českých třídních odborů, pokračovatele tradice revolučního odborového hnutí, členské organizace Světové odborové federace. Této významné události českého odborového hnutí předcházel příjezd zahraničních delegací z Rakouska, Řecka, Srbska a Sýrie. Hlavním hostem byl pak generální tajemník Světové odborové federace George Mavrikos, který svou účastí potvrdil orientaci OS ČMS ja třídní a internacionalistickou linii SOF a solidární pozici této federace sdružující 92 milionů pracujících světa k českému odborovému hnutí a k české pracující třídě a jejím bojům vůbec. Dva dny před konáním sjezdu byl předsedou ÚV KSČM a místopředsedou Poslanecké sněmovny PSP ČR Vojtěchem Filipem přijat místopředseda syrské odborové centrály GFTU Imbrahim Abeido se členem výboru pro mezinárodní vztahy Muhammadem Taklehem. Filip spolu s předsedou OS ČMS Stanislavem Grospičem projevil veliký zájem o dění v Sýrii, mluvil o trvajících dobrých vztazích a celkově vyvolala návštěva u obou stran velmi pozitivní dojmy. Ibrahim Abeido reprezentuje dva miliony syrských odborářů, z nichž desetitisíce byly zavražděny v boji s terorismem a imperialismem a další tisíce jsou ve stejném konfliktu zmrzačeny. Syrská federace GFTU udržuje nadstandartní vztahy s českým OS ČMS a obě dvě organizace zvláště poslední měsíce pracují na prohloubení a zintenzivnění spolupráce. Den poté přijal Vojtěch Filip největší osobnost světového odborového hnutí, generálního tajemníka SOF Georga Mavrikose. Návštěvy byl rovněž přítomen Stanislav Grospič a Vladimír Sedláček. Dá se říct, že přijetí Georga Mavrikose signalizuje aspoň symbolický zájem o třídní odborové hnutí.  Uskutečněný sjezd v Nymburce se vyznačoval velmi kvalitní úrovní příspěvků. S vynikajícím třídním projevem předstoupil předseda OS ČMS Stanislav Grospič, velmi cenná byla vystoupení Milana Taraby ze Sdružení nájemníků ČR a Zdeňka Pernese z Rady seniorů ČR. Celkově byla úroveň diskuze velmi vysoká, nikde to nebylo prázdné tlachání, jak jej známe ze stranických sjezdů či konferencí. Třídní odbory řeší konkrétní věci na konkrétním avantgardním programu SOF a z toho plyne nejen orientace organizace, ale i její výsledky a úroveň. Za komisi pro zahraničí a za mladou generaci českého třídního odborového hnutí jsem vystoupil já a v následujících řádcích uvádím úryvek svého projevu:

„Dali jsme si řadu úkolů, z nichž jsem jmenoval právě zkvalitnění naší prezentace a posílení vědomí o existenci třídních odborů, jejichž profil i činnost je v příkrém rozporu s konfederací, s odbory žluťáckými, a jejíž kádry se nerovnají odborářským bossům a sociálnědemokratické aristokracii údajných přátel pracujících v tripartitě. Právě odlišení od těch, kteří udělali za 28 let z pojmu „odbory“ vulgarismus, je naše velká devíza. Nejsme ani šlechta, ani ti, kteří by ohlupovali členstvo demagogií a zároveň posluhovali kapitalistům, panské třídě, vykořisťovatelům a usnadňovali situaci, kdy marginální a obecně nemorální menšina velkokapitalistů i hokynářů vyžírá z cizí práce, z cizího úsilí a jde ve své nenažranosti tak daleko, že osekává za pomoci politického lumpenproletariátu pravice sociální potažmo politická práva pracující třídy. Jsme na straně těch, kteří se živí prací, kteří vytvářejí hodnoty a ne těch, kteří je vykrádají. Nejsme bohaté odbory, nejsme podporované kapitalisty nebo panujícími strukturami. Našim spojencem není velkokapitál, jako v případě odborářské aristokracie reformistů. Přesto máme převahu: je to díky naší zásadovosti, díky třídnímu přístupu, díky obětavosti, díky tomu že ani jeden z nás nezapřel základní myšlenky odborového hnutí, ani třídu, ze které vzešel. Těžko zde najdeme někoho, kdo by měnil, kdo by se chtěl zapojit do špinavé politiky konfederace, do politiky obelhávání pracujících, do účelového tlumení jejich rozhořčení. Vybrali jsme si stranu barikády, která reprezentuje pracující apod. Vylhaným heslem o sociálním dialogu nebudeme stát někde uprostřed. Jednou z cenností, kterou si stále neseme je to, že se u nás nekolísalo, neoportunizovalo, i přes všechny těžkosti, které obnáší odborové práce a práce s lidmi obecně. Jsme rád, že tento sjezd je důkazem, že nedošlo ke zpronevěření hodnot, na kterých OS ČMS vzniklo, potažmo hodnot, které reprezentovaly historické sociální boje minulosti.“

V sále kulturního domu byla rovněž nainstalována moje komorní výstava fotografií z akcí Světové odborové federace a soch se sociálními tématy. Po skončení oficiální části sjezdu se konala diskuze členů OS ČMS se zahraničními hosty, kde nejaktivněji vystoupil George Mavrikos a zástupci srbské odborové organizace SLOGA.

Celkový dojem ze sjezdu je velmi pozitivní. Především z toho, že delegáti a členové OS ČMS berou toto odborové sdružení jako svoji věc a také z prestiže, jaké se nám dostalo přítomností generálního tajemníka SOF a delegátů dalších zahraničních třídních odborů. Sjezd rovněž navštívili diplomaté velvyslanectví KLDR. Jejich návštěvy si rovněž velmi cením. Pro třídní odbory je to čest, když přijde naši nejvýznamnější akci za 4 roky zástupce státu, který je pro převážnou většinu zemí světa symbolem boje proti americkému imperialismu.  Před odjezdem zahraničních hostů jsme rovněž v osobní diskuzi probrali otázky posílení českého vlivu v SOF a pomoc SOF při růstu naší úlohy zde v Česku. V těchto otázkách již byly učiněny konkrétní návrhy, které by se měly realizovat v průběhu tohoto roku.

Martin Peč

Prohlášení třídních odborů ve věci Trumpova prohlášení k Jeruzalému

Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska odsuzuje Trumpovo prohlášení o Jeruzalému jako o oficiálním hlavním městě „Izraele“. Čeští třídní odboráři považují toto vyjádření jako nadbíhání sionistickému režimu a podporu okupace, podporu zločinů proti lidskosti, které se 70 let dějí na palestinském lidu a jako doklad o podpoře etnického čištění v oblasti. Jeruzalém je městem tří náboženských skupin, východní Jeruzalém pak hlavním městem palestinského státu. Legitimizace okupace považujeme za odporný zločin. Stejně tak odsuzujeme všechny ty české politiky, kteří prohlášením podpory potvrdili svou roli maňásků sionismu v naší zemi.

OS ČMS považuje za čest pozvání hlav arabských odborů pod Světovou odborovou formulací a Federací arabských odborů na jednání a protestní akci v libanonském Bejrútu. Přestože z technických důvodů nebylo možné uskutečnit naši přítomnost na propalestinské demonstraci solidarity, velmi si vážíme jednání, které se uskutečnilo předchozí den a které prokázalo renomé českých třídních odborů, pokračovatele československého revolučního odborového hnutí, kterého se nám spolu se solidaritou a úctou dostává u našich arabských bratrů.

OS ČMS věrné linii Světové odborové federace stojí při palestinském lidu v boji proti rasistickému režimu v „Izraeli“, proti útlaku a proti okupaci. Nikdy nedopustíme legitimizaci okupace z roku 1967!

OS ČMS nebude nikdy souhlasit s jakoukoli formou rasismu, s ukradením území a segregací.

OS ČMS na rozdíl od žluťáckých odborů vedených sociálnědemokratickými bossy neustupuje ze svých výsostně demokratických, třídních a antiimperialistických pozic.

OS ČMS rovněž odsuzuje zatčení a uvěznění šestnáctileté Palestinky Ahed Tamimiové izraelskými represivními orgány. Připojujeme se k výzvě SOF a Výboru mládeže SOF a vyjadřujeme svoji solidaritu nejen s touto mladou hrdinkou, ale se všemi palestinskými politickými vězni, kteří trpí za svůj boj za svobodu palestinského národa.

-m-

Libanon

Generální tajemník SOF se zúčastnil mimořádné schůze centrální rady ICATU k solidaritě s obyvateli Palestiny

Mezinárodní konfederace arabských odborových svazů (ICATU) pořádala mimořádnou ústřední radu v sídle Generálního odborového svazu Libanonu v Bejrútu, aby odsoudila nespravedlivé americké rozhodnutí prohlásit Jeruzalém za hlavní město Izraele.

Generální tajemník SOF George Mavrikos se setkání zúčastnil a oslovil Radu, jejímiž členy jsou zástupci téměř všech arabských zemí federací, k účasti a solidaritě s palestinským obyvatelstvem.

Den před jednáním se konalo setkání členů konfederace ICATU se členem zahraniční komise a Ústředního zastupitelstva českých třídních odborů OS ČMS, který vyjádřil lídrům arabských odborů postoj OS ČMS k palestinské otázce a k dění v regionu. Setkání bylo naplněno atmosférou vzájemné důvěry, bratrství a internacionalismu.

-m-

SOF

Komentář k nedávným výrokům amerického prezidenta D. Trumpa

Světová odborová federace (SOF), která zastupuje více než 92 milionů pracujících v každém koutě světa, vyjadřuje své jednoznačné odsouzení nenávistného prohlášení amerického prezidenta D. Trumpa, který se při rozpravě se zákonodárci v Bílém domě stěžoval na přistěhovalce přicházející do Spojených států ze „shithole“ zemí. Současně vulgárně napadl přistěhovalce ze Salvadoru, Haiti a afrických zemí.

Tyto xenofobní, rasistické a diskreditující popisy se staly „obyčejnou praxí“ imperialistické americké vlády, která ve stejnou chvíli, kdy svými slovy projevuje pohrdání těmito národy, pokračuje v bombardování, vraždění a rozsévá smrtí svými imperialistickými intervencemi.

SOF prohlašuje, že dělníci a odborové hnutí všech zemí musí odsoudit prohlášení amerického imperialismu, nasadit širokou síť solidarity se všemi lidmi, kteří trpí pod jestřáby paktu NATO a imperialistickými údery, postavit se proti monopolům a jejich politice.

SOLIDARITA JE LIDSKÁ ZBRAŇ!

K prohlášení Světové odborové federace se připojuje i její česká členská organizace, Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, vedené Stanislavem Grospičem.

-m-

Srbsko

Generální tajemník SOF se zúčastnil oslav 10. výročí odborové organizace SLOGA

Srbská odborová organizace SLOGA, členka Světové odborové federace, oslavila v Bělehradě své desáté výročí v přítomnosti generálního tajemníka SOF Georga Mavrikose a vedoucího mezinárodních vztahů řeckých třídních odborů  PAME Nikolase Theodorakise.

Generální tajemník WFTU se obrátil na přítomné odboráře, aby sdělil internacionalistickou solidaritu SOF srbskému lidu, který trpí protilidovou politikou a zdůraznil, že SOF bude stabilně na jejich straně, jak to bylo v minulosti při intervenci paktu NATO v Jugoslávii.

Na konci oslavy se uskutečnila také akce solidarity s lidem Palestiny.

U příležitosti oslav 10. výročí vzniku srbských třídních odborů SLOGA osobně v Bělehradě k tomuto úspěchu pogratuloval srbským soudruhům člen zahraniční komise a Ústředního zastupitelstva českých třídních odborů OS ČMS.

Předseda srbské odborové organizace SLOGA Željko Veselinovič se nedávno osobně zúčastnil VII. sjezdu OS ČMS.

-m-

Francie

SOF se zúčastnila a pozdravila kongres železničních zaměstnanců z CGT ve Versailles

Delegace Světové odborové federace se zúčastnila a pozdravila kongres železničních zaměstnanců odborové federace CGT ve francouzské Versailles.

Při projevu delegáta SOF byly zdůrazněny silné historické vazby mezi SOF a francouzskou dělnickou třídou a potřeba dalšího posílení koordinace třídově orientovaných odborů v Evropě a ve světě směrem k jednotě tříd, internacionalismu, solidaritě a třídnímu boji.

Kongres pozdravily i české třídní odbory OS ČMS, členská organizace Světové odborové federace. OS ČMS je rovněž velmi aktivní v sektoru dopravy, ať už železniční či autobusové.

-m-