100. výročí narození prezidenta Násira

nasir

V těchto dnech egyptský lid a celý arabský a antiimperialistický svět oslavuje 100. výročí narození Gamala Abdela Násira, voják, politika a prezidenta Egypta a Sjednocené Arabské Republiky, vynikajícího vůdce antikolonialistického boje a propagátora panarabství a arabského socialismu. Gamal Násir se dostal k moci po tzv. plukovnickém převratu proti zkorumpovanému a britskými kolonialisty ovládanému králi Farúkovi. Násirova éra je spojená s imperialistickými agresemi proti Egyptu v době tzv. Suezské krize (agrese Velké Británie, Francie a Izraele) , se Šestidenní válkou (agrese Izraele proti arabským zemím spojená s dodnes trvající nelegální okupací území) a především s modernizací egyptské společnosti, se znárodněním, s růstem vzdělanosti a sociálního zabezpečení a s úzkou spoluprácí se socialistickými zeměmi, v první řadě se SSSR, Československem a NDR. Násir byl zakládající osobností Hnutí nezúčastněných zemí. Podle dnešního bádání bylo Násirovo úmrtí v roce 1970 způsobeno americko-izraelským komplotem s cílem odstranit silného a pokrokového arabského lídra.  Podobným způsobem byli otravou odstraněni i vůdce OOP Jásir Arafat (2004) a velitel Bolívarovské revoluce Hugo Chávez (2013).

Násir byl nositelem Řádu hrdiny SSSR a nejvyššího československého vyznamenání –  Řádu bílého lva s řetězem. Na znamení úcty k československému lidu dekoroval prezidenta ČSSR Antonína Novotného nejvyšším egyptským státním vyzmnamenáním, Náhrdelníkem Nilu. Násirův odkaz bohužel zradili jeho následovníci Anvar Sadat a Husní Mubarak, kteří odstranili socialistické výhody a otevřeně spolupracovali se Spojenými státy a Izraelem.

Násirovy ideje panarabismu a arabského socialismu inspirovaly vůdce líbyjské Zelené revoluce Muammara Kaddáfího a  syrského prezidenta Hafíze Assada. I když Násirova politika nebyla marxistická, byla dobrou alternativou proti zaostalosti, tmářství a neokolonialismu.

Jedním ze zahraničních gratulantů egyptskému lidu byl venezuelský prezident Nicolas Maduro Moros.

-m-