Kde se kalí ocel

rijnova_revoluce_01

Často se setkáváme s povzdechy, že dnes je komunistické a dělnické hnutí v extrémně složité situaci, protože jednotlivé strany jsou izolované bez mezinárodní spolupráce a že na mezinárodní scéně se nic neděje a také, že vlastně v žádné zemi se nic neděje. Mnoho levicově orientovaných, třídně neuvědomělých lidí pak žije v dojmu, že jediným měřítkem síly dělnického hnutí je volební procento různých levicových stran.

Skutečností zůstává, že mezinárodní dělnické a komunistické hnutí neprožívá svá nejlepší léta, ale rozhodně má vzestupnou tendenci a překonalo mrtvý bod post-převratové krize. Proč neexistují v ČR informace o mezinárodní spolupráci a to ani ze strany KSČM je rozhodně důležité zodpovědět, ale prozatím naším cílem je přinášet na stránkách Dialogu aktuální informace ze světové komunistické, dělnické a odborové scény. Proto pravidelně od tohoto čísla najde čtenář na stránkách listu vždy výběr hlavních událostí z mezinárodního komunistického dění. Zde je třeba uvést na pravou míru, že na stránkách organizací mladých komunistů (http://www.ksm.cz/ a http://www.komsomol.cz/) jsou také dlouhodobě systematicky publikovány příspěvky týkající se mezinárodního hnutí a najdete na nich linky na některé s níže uvedených webů nebo např. a mimo jiné na Světovou federaci demokratické mládeže.

Nejedná se o nijak komplikovaně a „záhadně“ získané informace. Každý čtenář se k nim může snadno dostat, má-li přístup k počítači a internetu. (Neovládá-li žádný ze světových jazyků, může použít on-line překladače.)

Dnes bychom chtěli upozornit na hlavní internetové stránky a poradit, jak s nimi pracovat, jaké informace na nich hledat.

Rozhodně hlavním zdrojem informací, kde najdeme např. prohlášení dělnických a komunistických stran k aktuálním událostem, kalendář akcí a zprávy o nich, stejně jako komentáře konkrétních událostí je stránka http://www.solidnet.org/. Zde je také možné získat podrobné záznamy ze všech dosavadních mezinárodních setkání komunistických a dělnických stran. Na stránkách jsou mimo jiné zveřejňovány veškeré příspěvky, které jsou zaslány z oficiálních stranických míst. Solidnet nezveřejňuje příspěvky jednotlivců. Se Solidnetem je spojeno téměř 100 komunistických a dělnických stran. Příspěvky jsou publikovány v různých jazycích, hlavně v angličtině.  Mezi nejaktivnější přispěvovatele patří KS Mexika, Řecka, Turecka, Brazílie, ale také Japonska, stejně jako komunistické strany Indie, iránský Tudeh nebo Korejská strana práce.  Např. KSČM patří mezi méně aktivní členy s posledním příspěvkem z 27. června 2017.

Další důležitou stránkou je Mezinárodní komunistická revue na adrese https://www.iccr.gr/en/home/. Jedná se o elektronický teoretický marxisticko-leninský časopis, který představuje spolupráci mezi několika teoretickými, politickými komunistickými sborníky publikovanými komunistickými a dělnickými stranami a klade si za cíl společně rozpracovávat a rozvíjet marxisticko-leninskou teorii prostřednictvím ideologických analýz současného vývoje kapitalismu a problémů zápasu dělnické třídy. Prozatím vyšlo 7 svazků revue, kterou je možné studovat v 8 různých jazykových mutacích. Ze stránky iccr je také možné prokliknout na weby některých teoretických periodik. Časopis tvoří KS Řecka, Turecka, Socialistická dělnická strana Maďarska, Socialistická strana Litvy, KS Lucemburska, Mexika, národů Španělska, Venezuely, Strana komunistů Ukrajiny a Ruská komunistická dělnická strana-KSSS, Komunistická strana, Itálie a příležitostně se redakčních rad účastní i představitelé jiných stran.

Poslední stránkou, na kterou bychom chtěli upozornit je web Světové federace odborových svazů http://www.wftucentral.org/, který je nejrychleji aktualizován. Její členové jsou velmi aktivní a přehled akcí a komentářů jednotlivých svazů i jejich sdružení je skutečně zaznamenáníhodný. I tento web funguje v 6 různých jazykových mutacích. Na této stránce je možné se zaregistrovat a dostávat pravidelně elektronický zpravodaj.

Domníváme se, že tyto tři rozcestníky by měly patřit mezi základní zdroje komunistických novinářů, ale také každé strany, která to myslí s mezinárodním hnutím vážně.

VKJ & MK