Na prahu roku 2018

dialog_zahlavi

Vážení čtenáři, do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, spokojenost v osobním životě a co nejvíce sil v těžkém zápase za renesanci komunistického hnutí v ČR. Náš časopis je připraven přispívat k tomuto ideologickému a politickému boji.

Na poradě redakce s dopisovateli a spolupracovníky listu byly přijaty záměry pro hlavní náplň příštích vydání v roce 70. výročí „Vítězného února“ a 100. výročí vzniku samostatného Československa. Byly schváleny i některé nové formy, např. zavedení rubriky «dialog v „Dialogu“», kde budou diskutovány mj. některé rozdílné názory v okruhu stoupenců našeho listu. V roce 2018 zamýšlíme vydat navíc k pravidelným dvojčíslům i dvě „zvláštní vydání“ jako teoreticko-politické sborníky. Cena ročního předplatného přitom zůstane nezměněna.

Děkujeme Vám, vážení čtenáři, za Vaši podporu a solidaritu. Věříme, že i v novém roce se budeme moci na ně spoléhat.

 Redakce