Mezinárodní konference o teorii a praxi komunistického hnutí

42_ptpk_sal

Významnou akcí posilující mezinárodní spolupráci komunistů se stala 42. pražská teoreticko-politická konference „O teorii a praxi komunistického hnutí“, pořádaná v sobotu 11. listopadu 2017 v Praze Obvodním výborem KSČM Praha 1 a některými dalšími územními organizacemi strany společně s KSČ, KSM a Klubem pokrokové inteligence Olomouc u příležitosti 170. výročí vydání Manifestu komunistické strany a 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

Velký sál budovy ÚV KSČ byl zaplněn do posledního místa a pro zájemce musely být přistaveny další židle. Konference byla zahájena Internacionálou za účasti asi 130 přítomných, kromě České republiky z Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Řecka, Slovenska, Ukrajiny a Velké Británie. Pozvání přijali diplomatičtí zástupci Čínské lidové republiky, Korejské lidově demokratické republiky a Vietnamské socialistické republiky. Úvodní slovo přednesli Viktor Pázler a Pavel Degťar, který se tradičně ujal také moderování.

Josef Skála v úvodním referátu konstatoval, že KSČM utrpěla v poslední době dvě tvrdé lekce ve volbách do krajských zastupitelstev a do poslanecké sněmovny, ve kterých poprvé od roku 1921 její výsledky klesly pod 10 %. Příčiny vyžadují nemilosrdnou analýzu. Dodal, že neschopnost pochopit VŘSR zmařila mnohé velké talenty. Připomněl sociální výdobytky zajištěné Říjnovou revolucí a budováním socialismu nejen v SSSR, ale později i v dalších státech tábora míru. Zmínil dodnes aktuální teze Komunistického manifestu. Zakončil slovy, že komunistickou argumentaci nenahradí komerční agentura. Komunistický politik musí myslet vážně, co říká.

Zahraniční řečníci se věnovali významu revoluční teorie pro vítězství socialismu a hodnotili úspěchy i neúspěchy dělnického hnutí ve svých zemích. Informovali o situaci ve stranách a organizacích, kterých jsou členy. S projevy vystoupili Gyula Thürmer z Maďarska, Sergej Timochov a Tatiana Desiatova z Ruska, Elias Nasir z Řecka, Luis Carapinha z Portugalska, Viktoria Georgievska z Ukrajiny, Daniel Cosby z Velké Británie, Zbigniew Wiktor z Polska, Ivan Luljak ze Slovenska, Christophe Pouzat z Francie, Roberto Gabrieli z Itálie, Helmuth Fellner z Rakouska a Gregor Hollender z Německa. Kromě nich také Chen Jian-jun, zástupce velvyslankyně ČLR. Mezi jedenácti českými řečníky, jejichž příspěvky se vešly do programu šestihodinového jednání, byli Miloš Jakeš, Stanislav Grospič, Marta Semelová, Milan Havlíček, Václav Exner a další.

Komentář snad nepotřebuje skutečnost, že konference se zúčastnilo pouze několik členů ÚV KSČM a jediný poslanec. Jako obvykle účastí pohrdli čelní představitelé strany, vedoucí ji „moderně levicovým“ směrem. KSČM nepořádala u příležitosti 100. výročí VŘSR žádnou celostátní akci. Na krajské úrovni zůstalo v Praze jen u pietního aktu na čestném pohřebišti rudoarmějců. Žádný krajský výbor, natož ÚV, se k pražským konferencím nehlásí.

 

42_ptpk

 

Zatímco někteří zahraniční hosté ještě vzhlížejí s obdivem k volebním výsledkům KSČM (jak dlouho ještě?), protože v jejich zemích jsou komunistické strany dávno mimo parlament, od domácích řečníků zaznívala její tvrdá a oprávněná kritika. Za všechny uveďme závěrečná slova Marty Semelové: „Odcizili jsme se prostým lidem a uzavřeli se do skleníku. Říkáme fráze a ztratila se základní myšlenka. Lidé nám přestávají věřit. Už jim ani nevadíme, jsme jim lhostejní.“

V závěru byla schválena deklarace, jejíž znění přinášíme samostatně.

Představitelé Komunistické strany Ruské federace předali u příležitosti 100. výročí VŘSR pamětní medaile Martě Semelové a Miloši Jakešovi, Pavlu Degťarovi, Milanu Havlíčkovi, Josefu Skálovi, Jiřímu Vábrovi a Viktoru Pázlerovi. Stanislav Grospič obdržel toto vyznamenání při účasti na oslavách sta let od VŘSR v Moskvě.

Leopold Vejr