19. mezinárodní setkání komunistických a dělnických stran

setkani_kds_petrohrad

19. mezinárodní setkání komunistických a dělnických stran pod názvem „100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce: ideály komunistického hnutí, oživení boje proti imperialistickým válkám, za mír a socialismus“ se konalo 2. – 3. listopadu 2017 v Sankt-Petěrburgu (blahé paměti Leningradu) a následně 5. – 7. listopadu v Moskvě. Přítomny byly delegace 103 stran z 85 zemí.

Konferenci zahájil předseda Ústředního výboru Komunistické strany Ruské federace Gennadij Andrejevič Zjuganov, který připomněl, že před sto lety se socialistická revoluce rozšířila z rudého Petrohradu do celého světa a dodal, že nyní je čas na novou ruskou revoluci, která zajistí konečné vítězství socialismu. Zhodnotil také dějiny setkání komunistických a dělnických stran, která byla zahájena z podnětu Komunistické strany Řecka před 20 lety, umožnila získání cenných zkušeností a přispěla k obnově vztahů mezi těmito stranami.

Pro situaci KSČM je příznačné, že o proběhlém setkání není informována ani většina jejích členů, natož aby jeho myšlenky strana šířila v české společnosti. O průběhu setkání informoval jeho účastník Stanislav Grospič na schůzi ZO KSČM 801 v Praze 1 dne 21. listopadu 2017. Uvedl, že setkání, spojené s oslavami 100. výročí VŘSR, na něho působilo smíšenými dojmy. Na jedné straně bylo příjemné prožít sváteční atmosféru míst, kde zvítězila revoluce, která umožnila vznik tábora socialismu. K příjemnému prožití oslav přispěl velký slavnostní koncert na stadionu v moskevských Lužnikách a další vystoupení socialisticky orientovaných umělců, manifestace pořádaná KSRF a její mládeží, uctění památky padlých vojáků Velké vlastenecké války i vojenská přehlídka připomínající obranu Moskvy před nepřáteli v různých obdobích jejích dějin. Přehlídku však pořádalo současné vedení města a nebyla zaměřena k oslavě 100. výročí VŘSR, nýbrž datem svého konání směřovala k připomínce slavné přehlídky 7. listopadu 1941. Jednání dorazily četné zdravice, včetně tří opatrnicky formulovaných od prezidenta V. V. Putina. Vystoupilo 93 řečníků, mezi nimi i Vojtěch Filip. (Text projevu koryfeje dialektiky zřejmě nebyl zveřejněn, přinejmenším na českém internetu jsem jej nenašel. Nedozvěděl jsem se tedy o skvělých výsledcích neutuchajícího a nelítostného boje KSČM za novou Říjnovou revoluci…)

Řečníci informovali o tom, jak si jejich strany a země připomínají aktuální velké výročí. Někteří zmiňovali perzekuci, které jsou vystaveni. (O aktuálních represích komunistů v Nepálu informujeme v samostatném článku. Člen ÚV KS Nepálu a jejího mezinárodního oddělení Manik Lama byl zatčen krátce po návratu z Ruska domů.)

Na druhé straně byla z akce patrná zahořklost z pádu socialismu ve většině jej budujících zemí, roztříštěnost hnutí (dokonce i v těch částech světa, kde působí v naprosté legalitě). Zbývající vládnoucí komunistické a dělnické strany mají dost starostí samy se sebou; evropské strany žijí nostalgií. KS Ruské federace má blíže ke Straně evropské levice či řecké Syrize než k marxismu-leninismu a koexistuje v mezích buržoazní demokracie. Cestu k socialismu vidí v pasivním čekání na vhodnou situaci. Současnou oligarchickou vládu v Rusku na setkání nekritizovala. Mnozí účastníci vzhlíželi k „tržně socialistické“ cestě KS Číny.

V souvislosti s hodnocením moskevského setkání uvedl soudruh Grospič, že budoucnost nelze tvořit ve vzpomínkách. Pouhý název či symbol nic nepřinese, důležitější je obsah. Nositelem budoucích revolučních změn může být jiný subjekt než strana s názvem „komunistická“.

Leopold Vejr