Z pléna Marxisticko-leninského odborného klubu

mlok_01

Členové Marxisticko-leninského odborného klubu se sešli 28. října 2017, aby zhodnotili svou činnost za uplynulé období a přijali závěry pro další aktivity.

Jednání bylo zahájeno uctěním památky zesnulého člena klubu Jiřího Jeřábka. Zprávu o činnosti od předchozího pléna 25. března 2017 přednesl předseda klubu Václav Čermák. Bylo přijato „Stanovisko k projektům destabilizace Evropy nelegální imigrací a rozvratu morálky, kulturních, civilizačních a společenských hodnot tohoto kontinentu a přípravě války s Ruskou federací“.

V diskusi k výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny účastníci vyjádřili vážné znepokojení nad výsledky KSČM, hrozícími jejím brzkým pádem mezi mimoparlamentní strany a s tím souvisejícím dalším snížením počtu zájemců o činnost v komunistickém hnutí a zostřením antikomunismu. Jednomyslně vyjádřili přesvědčení, že ti představitelé KSČM, kteří po řadu volebních období prosazují a uplatňují nedůraznou a smířlivou politiku vůči kapitalistické moci, nesou odpovědnost za vážný stav strany a opakovaný neúspěch ve volbách. Zejména předseda ÚV Vojtěch Filip a místopředseda Jiří Dolejš se nemohou vyvinit z fatální volební porážky KSČM v roce 2016 a 2017. Naše zklamání je o to větší, že nikdo ze jmenovaných není schopen sebekriticky přijmout osobní odpovědnost. To nás vede k závěru, že je pro naši budoucnost nezbytné navrhnout během VČS a konferencí takové nové představitele KSČM, kteří jsou zárukou, že po zvolení na X. sjezdu začnou uskutečňovat aktivní, důraznou a zásadovou komunistickou politiku. Dosažení změn ve vrcholových funkcích je klíčovou podmínkou pro obrat a naplnění našich nadějí na obnovu komunistického charakteru strany. Diskutující s rozhořčením kvitovali znovuzvolení Pavla Kováčika předsedou poslaneckého klubu KSČM.

Plénum vyslechlo informaci o spolupráci s Všesvazovou komunistickou stranou bolševiků a ustavilo pracovní skupinu pro její prohlubování.

Václav Čermák