Přátelé Latinské Ameriky gratulují Venezuele k výsledkům regionálních voleb

venezuela_01

Prostějovští přátelé Latinské Ameriky sdružení ve Svazu přátel Latinské Ameriky a Karibiku spolu s dalšími občany a organizacemi pogratulovali diplomatickému zastoupení Bolívarovské republiky Venezuela v Praze svým prohlášením k vítězství Bloku vlasti v regionálních volbách, které drtivě vyhráli příznivci prezidenta Madura a Bolívarovské revoluce. Krize z let 2015–2016 začíná být překonána, k této situaci dopomohl i lidový odpor proti pravicovému extrémismu a fašistickému násilí v ulicích, které organizovala opozice. Podobný odpor vyvolala i Trumpova snaha o uskutečnění vojenské intervence do Venezuely. Lidová vůle ubránit suverenitu se projevila i ve společných manévrech vojska a občanů. Ultrapravice, která zneužívala sankcí a sabotáží v oblasti zásobování tak narazila na odhodlání nejen armády, ale i milionů občanů. To se projevilo i ve výsledcích voleb, které převýšily maximum za posledních 15 let.

Prohlášení vyšlo v tomto znění:

„Gratulujeme vládě Bolívarovské republiky Venezuela, prezidentu Nicolasi Maduru Morosovi, lidu Venezuely a diplomatickému zastoupení v ČR k výsledku regionálních voleb, který předčil naše optimistická očekávání a překročením 15letého maxima dokázal, že lid svou podporou vlasteneckých a revolučních kandidátů z velké odvrhl reakci řízenou oligarchií, impériem a zahraničním kapitálem. Tento výsledek je příkladem úspěchu rozhodné a nekompromisní politiky, která se projevila už ve zřízení Ústavodárného shromáždění. Blahopřejeme k tomuto vítězství s vědomím, že pravicová ofenziva v zemi, která začala v prosinci 2015, je zažehnána a že poučení ze dvou krizových let je počátkem cesty ke stabilizaci země, změně její socioekonomické základny ve prospěch venezuelského lidu a posílení role třídní politiky. Rozhodnost, s jakou vláda v čele s Nicolasem Madurem spolu s většinou venezuelského lidu odmítla Trumpovu agresivní politiku a výhružky intervencí, znamenala tvrdou ránu „opozici“, oligarchii spřaženou se svým severoamerickým donátorem. Vítězství v regionálních volbách je pouze jednou z bitev ve velké válce za suverenitu země a jejího lidu, přesto ho pokládáme za výrazný signál toho, že Venezuela nebude druhá Chile roku 1973. Opakujeme, že jen zásadová třídní politika a žádné kompromisy s reakcí jsou zárukou budoucnosti suverénní země a opravdu svobodného lidu.“

Text podpořil nejen Svaz přátel Latinské Ameriky a Karibiku, ale i Skupina solidarity s Venezuelou, Svaz mladých komunistů Československa (SMKČ) a především poslanec a lídr třídní odborové centrály JUDr. Stanislav Grospič.