Máme na víc, než je ve volebním programu

hruza_01

Patřím k té části funkcionářů KSČM, kteří nešetří kritikou a současně předkládají návrhy, co a jak v nynější situaci dělat. Jsme krátce před volbami do Poslanecké sněmovny, proto se omezím pouze na připomenutí některých myšlenek a otupím ostří adresné kritiky. Čím více se strana blíží modelu volební strany, čím více stárne a ztrácí masovost, tím více se vedení spoléhá na krátkodobou volební kampaň. V květnu 2016 jsem k tomu na IX. sjezdu mimo jiné řekl: „Nechceme-li však být pouhou volební stranou, pak zvláště výkonné vedení strany musí především říci, co dělat a jak v konkrétních situacích konat, dávat osobní příklad, být na čele konkrétních aktivit obrany a odporu, aktivně organizovat a tvořit politiku zdola i se shora, vést na veřejnosti, v samosprávách a v parlamentu vzájemně propojené a správně načasované akce i kampaně za sociální a politická práva. To je cesta k posílení vlivu ve společnosti a k plnění našeho programu. V situaci, kdy nejsme jedinou silou protestu, existuje vážné nebezpečí, že hlasy odporu přitáhne jiný politický subjekt. Víme, že samotná sociální zkušenost vykořisťovaných a diskriminovaných nestačí, stejně tak nestačí deklarovat jen konkrétní pozitivní cíle.“

Dnes, krátce před volbami opětovně připomínám, že naléhavě potřebujeme překročit práh politické umírněnosti, nedostatku politického důrazu, absence spojení parlamentní a mimoparlamentní práce. Tyto zásady komunistické politiky jsem v krátkém vystoupení zdůraznil i na letošní Slavnosti Haló novin, neboť ve sněmovně nestačí jen mluvit, nestačí označovat věci správnými jmény, ale je především nutné, aby se naši poslanci v konkrétních situacích postavili do čela odporu proti aroganci moci. Dovoluji si dodat, že náš volební program není obsahově omezen. Hlásíme se k tomu, že ho budeme nadále rozvíjet. Je naší povinností zvyšovat jeho přitažlivost pro ty, jejichž zájmy hodláme nadále hájit a zároveň vytvářet organizovaně tlak na uskutečnění společenských změn. Jsem přesvědčen, že máme na víc, než je uvedeno ve volebním programu, který byl ÚV schválen až 24. června 2017. Stojí za pozornost, že kandidátní listiny a vedoucí kandidáti v jednotlivých krajích byli schváleni již na 6. zasedání ÚV KSČM, dne 25. března 2017. Dal bych přednost volebnímu programu a teprve následnému schválení kandidátek. Na IX. sjezdu KSČM v Praze jsem dále kritizoval skutečnost, že 3 z nejužšího vedení strany působí zároveň jako poslanci ve sněmovně, což omezuje jejich možnosti při řízení strany. Pokud by byli v říjnových volbách zvoleni všichni kandidující ze 4 členného nejužšího vedení, pak by ve sněmovně potom seděli 4, tedy všichni a doplnila by je předsedkyně Ústřední rozhodčí komise. Výsledky říjnových voleb do Poslanecké sněmovny nám dají objektivní odpověď na to, jaký má KSČM vliv ve společnosti a nakolik je naše strana a její program přijímanou alternativou pro budoucnost. Tuto zpětnou vazbu a vzkaz voličů budeme pečlivě analyzovat a jsem přesvědčen, že nebudu sám, kdo bude žádat přijetí odpovídajících závěrů a opatření. Dnes ale stojí před námi hlavní úkol, jít s maximálním nasazením do volební kampaně a usilovat o důvěru veřejnosti.

Při hlasování využijme svého práva v plném rozsahu, dejme přednostní hlasy těm navrhovaným, u nichž jsme přesvědčeni, že budou zásadově realizovat aktivní a důraznou komunistickou politiku. (Provádí se na volebním lístku KSČM zakroužkováním pořadových čísel před jménem kandidátů, v počtu u jednoho, maximálně až čtyřech kandidátů).

Ivan Hrůza