Venezuela odmítá sankce USA

venezuela_01

Ministerstvo lidové moci zahraničních věcí Venezuely v komuniké z 1. 8. 2017 odmítá a protestuje proti rozhodnutí vlády Spojených států amerických o uložení sankcí proti Venezuele, které vážně porušují mezinárodní právo a porušují jeho lidská práva, jelikož tyto aktivity představují nepřátelské akce proti Venezuele. Stejně tak odmítá drzé a nehorázné prohlášení poradce pro Národní bezpečnost v Bílém domě H. R. McMastera.

Tyto sankce představují odplatu proti prezidentu Nicolasovi Madurovi za to, že ve Venezuele v nedávné době svolal volební proces, za prohloubení demokracie a svrchovanosti prostřednictvím aktivace původní ústavní moci, za obranu důstojnosti Latinské Ameriky a Karibiku a za ostré vyhrazení se vůči bílé nadřazenosti amerického předsednictví a za jeho opravný rasismus Ku Klux Klanu.

Venezuelský lid dal historické poučení o hrdinství, odhodlání a odvaze, porazil obléhání, hrozby a násilí vyvolané venezuelskou pravicí se zahraniční podporou, s cílem zabránit výkonu hlasování, v němž byli zvoleni ústavodárci, kteří povedou národní život prostřednictvím největšího ústavního dialogu a porozumění v zájmu národního míru a nezávislosti. V naší historii svobody a sebeurčení jsme napsali novou stránku slávy.

Sankce uložená Ministerstvem financí USA proti venezuelské hlavě státu a proti venezuelské vládě představují hanebné ignorování mezinárodní legality a má za cíl oslabení svrchovanosti Bolívarovské republiky Venezuela, dnes obklíčené praktikami intervence a destabilizace její vlády prostřednictvím podpory vážných násilných činů a extremismu s politickými cíli.

Bolívarovská republika Venezuela vyjadřuje svou vděčnost těm zemím, které vyslaly svou podporu a uznaly volebnímu procesu, a kategoricky odmítá pokusy některých vlád neuznat výsledky a připojit se k imperiálním sankcím a vzdorovat suverénní vůli venezuelského lidu a poslušně plnit zahraniční příkazy.

Bolívarovská republika Venezuela vyžaduje respekt k vlasti Bolívara a Cháveze, přičemž znovu potvrzuje svůj nezrušitelný a neochvějný závazek k obhajobě nejvyšších vlasteneckých hodnot, aby se zachoval mír, budoucnost a suverenita Venezuely.