„Minimální program“ v Brně

klub_spolecenskych_ved

16. června byl na panelové diskusi Klubu společenských věd v Brně prezentován a diskutován Minimální program komunistické strany tak, jak byl vytvořen Marxisticko-leninským odborným klubem a publikován v „Dialogu“. Program vzbudil zájem všech zúčastněných, kteří se vyjádřili v tom smyslu, že program je velmi kvalitně zpracovaný, je na něm patrné investované úsilí i čas. Vznesli dílčí kritické připomínky jako např. to, že program ignoruje problematiku 4. průmyslové revoluce. Pozastavili se nad tím, že tento velmi komplexně, pečlivě zpracovaný dokument neměl možnost projít celostranickou debatou.

Diskuse o programu proběhla ještě v období před odsouhlasením volebního programu zasedáním ÚV 27. 6. 2017. Ústředním výborem odsouhlasený program nehodlám před volbami kritizovat, ale je skutečně škoda, že iniciativa některých členů byla přehlédnuta a Minimální program komunistické strany tak, jak jej předložil MLOK, nebyl diskutován ani v rámci ÚV a ani se s ním nemohla seznámit členská základna.

V. K.-J.