Kapitalismus předurčen ke zhroucení v důsledku boje lidových mas

rodong_sinmun

Prohlášení deníku Rodong Sinmun (Dělnické noviny), ústředního orgánu Korejské strany práce, ke Svátku práce

 

Pchjongjang, 1. května čučche 106 (2017) (KCNA) – Rodong Sinmun v pondělí vydal článek k 1. máji.

Článek uvádí:

1. máj je spojen s rozsáhlou demonstrací pracujících v Chicagu ve Spojených státech, kteří požadovali osmihodinovou práci. Boj zasáhl nejen společnost ve Spojených státech, ale i celou kapitalistickou společnost, neboť to byla erupce zuřivého odporu a hněvu vykořisťovaných pracujících mas proti neomezenému vykořisťování a útlaku kapitalistů.

Od té doby uplynulo jedno století a desítky let. Nicméně přání pracujících mas chránit skutečná pracovní práva a právo na existenci a užívat si nezávislého a tvůrčího života se ještě nenaplnila.

Boj o existenci právem džungle převažuje jako hlavní zákon v socioekonomickém životě, malá hrstka privilegovaných tříd legálně vykořisťuje většinu pracujících mas v kapitalistické společnosti kvůli nevyhnutelným systémovým rozporům. Je to kvůli imperialistickým reakcionářům, odmítajícím rozvíjející se éru a dějiny, aby dovednější metodou pokřikovali o věčnosti kapitalismu.

Konstrukční vady protilidového kapitalistického ekonomického systému jsou faktorem, který v každém okamžiku ohrožuje životně důležité práva pracujících.

Pracovní práva jsou nejzákladnějšími právy pro existenci lidského bytí.

Ale v kapitalistických zemích se počet lidí, kteří putují ulicemi bez práce, zvyšuje s tím, jak dny plynou.

Tam, kde dochází k vykořisťování a útlaku, bude existovat odpor.

Kapitalismus se propadá do stále hlubší zkázy v důsledku neustále se zhoršující politicko-ekonomické krize, vyplývající z vnitřního rozporu jeho vlastní výstavby a protilidového vykořisťovatelského systému, čelícího boji širokých pracujících mas.

Je jasné jako poledne, že cesta pracujících mas světa spočívá v boji a zánik kapitalismu je nevyhnutelný.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

Překlad Společnost česko-korejského přátelství Pektusan, http://www.kldr.info