Socialismus nebo barbarství

klontza_02

18. 3. 2017 se uskutečnil První brněnský odborný seminář pod záštitou Městského výboru KSČM v Brně. Organizátory byly Ideověvýchovná a Propagační komise. S realizací zásadně pomohl Levicový klub žen. Cíly semináře bylo zahájit vlastní seriál tematicky zaměřených teoretických, odborných, ideologických seminářů, podnítit členskou základnu (nejenom města Brna) k aktivní účasti na akcích organizovaných MěstV KSČM Brno, oslovit sympatizanty a veřejnost zajímavými, aktuálními tématy a referáty renomovaných odborníků komunistů nebo těch, kteří jsou našemu hnutí blízcí a zvyšovat tím ideologickou argumentační připravenost členů i sympatizantů, navázat kontakt s odborníky, jejichž názory a vývody jsou v souladu s našimi programovými i ideologickými závěry, ověřit, zda témata, která my chápeme jako kritická, vnímá stejným způsobem ostatní veřejnost.

Seminář byl přijat velmi pozitivně i mimo vlastní město Brno. Zaznamenali jsme účast posluchačů z celé Moravy, Prahy, Vysočiny, ale také ze Slovenska. I když naše podmínky byly mnohem skromnější než např. tradičního vratimovského semináře, na semináři strávilo sobotu 130 lidí, i s organizátory a účinkujícími na 150 osob. Je zajímavé, že členů strany nebyla převaha. Bylo také zastoupeno množství spřátelených organizací a spolků jako např. SDS, Levá alternativa, UČS, VNK, KSV, Klub přátel KS Řecka, KSM, Masarykova demokratická akademie a mnoho dalších. Dostavila se také řada zájemců, kteří se stranou nemají nic společného a pouze je zaujalo téma a vystupující na semináři.

Svět stojí na křižovatce, na které se mohou lidé rozhodnout, zda se nechají zavléci do katastrofy nebo se postarají o vlastní lepší zítřky. Socialismus nebo barbarství? K této hlavní myšlence semináře byli analogicky vybíráni jednotliví vystupující. Cílem bylo pokrýt oblast filozofie, ideologie, ekonomiky, historie a některých dalších dílčích, ale také velmi důležitých témat, kterými jsou ekologie, problémy rozporu práce a kapitálu, sociologie a v neposlední řadě bezpečnosti společnosti i jedince. Na semináři vystoupili: Dr. Luboš Blaha – poslanec SMERu (Globalizovat či deglobalizovat: hlavná dilema súčasnej ľavice), Dr. Jiří Malý – ekonom z Institutu pro evropskou integraci (Proměny evropské a světové ekonomiky: jak ovlivní Českou republiku?), Dr. Josef Skála – místopředseda KSČM (Kudy z pasti hrozící barbarstvím?), Dr. Věra Klontza – archeolog MUNI (Historie barbarství a jak ji neopakovat?), dále Dr. Ivan Hrůza (Zmizel proletář v propadlišti dějin?), Mgr. Aleš Hubert (Socialismus je cestou pracujícího člověka k osvobození z imperialistického barbarství.), ing. Václav Fišer (Aktuální levicová bezpečnostní politika), Mgr. Anna Mikulenková (Kapitalismus versus Země), Dr. Jiří Boháček (Trpké zkušenosti Theodora Adorna).

Pozitivní reakce vystupujících i posluchačů utvrzují v přesvědčení, že naše strana a její ideje stále mohou být a jsou přitažlivé pro kriticky přemýšlející jedince.

Jednotlivá vystoupení se nepřekrývala a účastníky konference byla hodnocena jako fundovaná a zajímavá. Organizátoři zaznamenali plnou pozornost účastníků od počátku do samého skončení akce, která trvala přes 6 hodin. Bohatá byla i diskuse, která proběhla formou písemných dotazů.

Brněnský městský výbor hodlá v ideologických tematických seminářích pokračovat.

Věra Klontza-Jaklová

(Z hodnocení semináře odsouhlaseného Měst výborem KSČM dne 3. 4. 2017)