Revoluční avanturismus

refugeeswelcome

Nezvratným faktem mnohokrát doloženým současnou praxí v zemích západní i severní Evropy je, že pro převážnou většinu muslimských imigrantů jsou prvořadými Alláh, Mohamed, Korán, právo šaría a kmen, případně nenávist k nevěřícím, speciálně k evropským bělochům a především Židům. Týká se to jak současné, z větší části nelegální muslimské imigrace, tak i této imigrace žijící v Evropě již v několika generacích. Tuto jejich kulturní a náboženskou nekompatibilitu, vyznačující se mimo jiné i hrubě nerovnoprávným vztahem k ženám, nebo praktikovanou pedofilií, dokládají, na rozdíl od řady dřívějších imigrací do naší vlasti, například ze strany Řeků, více slovanských národů, Vietnamců apod., jejich okázalý nezájem o integraci do kultur těchto zemí, vynucování zákazů tradičních náboženských symbolů v těchto zemích, nerespektování jejich právních řádů, fyzické útoky na místní obyvatelstvo, vznik „no-go“ zón, i přibývající teroristické činy. Není od věci zde připomenout výrok tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana: „Islám je jenom jeden.“ Jinak řečeno – umírněný muslim je špatný muslim, nebo bonmot presidenta Miloše Zemana: „Každý muslim není terorista, ale každý terorista je muslim.“

Myslím proto, že se lze s úspěchem domnívat, že nějaký pseudolevicový sociální boj za blahobyt skupiny, v jejich očích nevěřících pomatenců, je zcela mimo jejich zájem i oblast chápání, a křečovitá snaha v jistých článcích listu Dialog, prezentovat je téměř jako třídně uvědomělý proletariát, zavádí čtenáře na scestí neodpustitelného revolučního avanturismu.

Revoluční avanturismus, viz Lenin, V. I.: Spisy 6, Praha 1953, s. 287                       

Karel Košťál, MLOK

*****

Poznámka redakce: Odkaz na V. I. Lenina nesedí, ale o to ani tak nejde. Je třeba odmítnout závěr textu autora, kde obviňuje „Dialog“, že v jistých článcích prezentuje „muslimské imigranty“ jako „téměř třídně uvědomělý proletariát“ (což ničím nedoložil a ani nedoloží) a tím prý „zavádí čtenáře na scestí neodpustitelného revolučního avanturismu“. Jinak řečeno: revolučně neodpovědného jednání. Nesmysl!

Zaprvé: v žádném z článků věnovaných imigraci, není v „Dialogu“ prezentováno tvrzení, že jde o „téměř třídně uvědomělý proletariát“.

Zadruhé: z autorova textu, ve vztahu k muslimským imigrantům, vyvěrá až určitá rasová, neseriózní předpojatost.

Zatřetí: je faktem, že jsme publikovali pro některé čtenáře až příliš rozsáhlé texty na téma imigrace (z „dílny“ ČSMK). Přes některé více či méně razantnější formulace, šlo však dle našeho názoru, nejen o první a ucelený, marxistický, analytický a hodnotící text v této problematice. A to lze hodnotit jedině jako přínos při hledání pravdivého pohledu na dané téma.