K volbě prezidenta

cr_standarta

KSČM se dle vyjádření jejího předsedy V. Filipa (v duelu s A. Babišem na TV Barrandov 18. 5. 2017) bude určením toko, koho podpoří při volbě prezidenta, teprve zabývat. Na prvý pohled je tedy nejasné, koho podpoří, nebo zda stanoví svého vlastního kandidáta. Dle informací prosáklých z kuloárů funkcionářského aktivu strany, nejspíše by mělo jít o podporu M. Zemana. Sice jistého vlastence, stoupence spolupráce nejen s EU, ale i s Ruskem a Čínou, avšak na straně druhé principiálního zastánce jak EU (včetně urychleného přijetí eura), tak zvýraznění úlohy NATO v mezinárodní politice. Politika, který svého času jako premiér ČR, podpořil agresi NATO v Jugoslávii, včetně Havlova „humanitárního bombardování“.

Vše vypadá tak, že vedení KSČM, která se opět slovy V. Filipa prezentovala jako strana „radikální levice“, se svým vlastním kandidátem nepočítá. Ani se vlastně zřejmě nepokusí o vybrání a prezentaci společného kandidáta se sobě blízkými politicky orientovanými subjekty jako je Strana demokratického socialismu, SPAS, Levicový klub žen, Klub českého pohraničí apod. Z navržených kandidátů by to pak mohl být např. básník K. Sýs nebo prof. J. Keller, doc. Švihlíková.

S takovýmito kandidáty by KSČM mohla využít předvolebního klání k šíření komunistických a vskutku socialistických názorů.

A. B.