Jan Patočka

Pøipomenutí dvojího výroèí filozofa Jana Patoèky (1907 - 1977), koncert Plastic People of the Universe, beseda (mj. manželé Sokolovi, paní je Patoèkovou dcerou)Pøipomenutí dvojího výroèí filozofa Jana Patoèky (1907 - 1977), koncert Plastic People of the Universe, beseda (mj. manželé Sokolovi, paní je Patoèkovou dcerou)

Dnes žijeme v době, kdy došlo nejen k loupeži majetků nazývané církevní restitucí, ale také k vyhlašování nových svatých. Patří k nim např. – pomineme-li už svatého Václava Havla s jeho lavičkami a letištěm nedaleko věznice, kde prý trpěl za své názory – také Jan Patočka, filosof.

Moderátorky ČT prohlašují, že byl největší filosof, jakého jsme kdy měli. Bodejť, vždyť vystudoval v Heidelbergu u německého filozofa Martina Heideggera, který byl přesvědčeným nacistou a oddaným Hitlerovým obdivovatelem. Později se stal jeho oficiálním myslitelem.

Pravda je, že Jan Patočka musel, po roce 1948, opustit filozofickou fakultu.

Stal se však pracovníkem ústavu J. A. Komenského a publikoval. Byl dokonce, po Chruščovově kritice J. V. Stalina, jmenován členem filozofického kolegia ČSAV. Jinými slovy, za tzv. komunistického režimu prosperoval.

A v roce 1962 si dokonce podal přihlášku do KSČ! Jako ručitele požádal svého žáka Jana Fojtíka, tehdy redaktora Rudého práva, s tím, že pochopil, že marxismus-leninismus je moderní filozofií a že ho vyznával.

Vedení KSČ tehdy bylo jiného názoru a jeho žádost o vstup do KSČ odmítlo. Co se odehrálo později, je známo. Kdosi – zřejmě pan Pavel Tigrid z Paříže, který sám nezastíral svou spolupráci s CIA – s ním manipuloval.

Ptáme se: Byl-li už Jan Patočka vyhlášen za svatého, protože byl první mluvčí Charty 77 a zemřel na mozkovou mrtvici v důsledku přílišné radosti z toho, že v Národním divadle byla Charta 77 učiněna předmětem veřejného i světového zájmu, je to v pořádku?!

F-ík