Co očekávám od volebního programu KSČM

kscm_logo1

Aby strategickým cílem KSČM byl socialismus jako společenský řád, který zajistí pro převážnou většinu obyvatel ČR lepší životní podmínky než kapitalismus, zejména právo na práci, na bydlení, na bezplatné vzdělání i zdravotní péči i na důstojný důchod, občanskou samosprávu s prvky přímé demokracie atd.

Je třeba komplexní systémovou změnu a nikoli jen úpravy v rámci a současného systému, který zvýhodňuje jen malou skupinu bohatých a mocných. Na dlouhé cestě k budování socialismu by si měla KSČM vytyčit pro nadcházející volby do PS PČR v říjnu 2017 program:

= prosadit progresivní zdanění příjmů a kapitálu velkých korporací, bank, oligarchů a spekulantů a tak spravedlivěji rozdělit daňové břemeno;

= prosadit vrácení zdrojů vody a nerostných surovin z rukou zahraničních vlastníků do rukou státu;

= prosadit pravidelnou a dostatečnou valorizaci důchodů a sociálních dávek a zavést institut tzv. minimálního důchodu nad úrovní životního minima;

= prosadit zákon o majetkových přiznáních pro všechny občany nad stanovenou výši majetku;

= prosadit vystoupení z NATO a varovat před neodpovědnou přípravou armád NATO na válku proti Rusku;

= prosadit zákon o sociálním bydlení, podporu družstevního bydlení a obecní bydlení s dostupným nájemným;

= posílit strategickou kontrolu státu v klíčových oblastech ekonomiky (energetika, bankovnictví, zahraniční obchod, těžba surovin, informační služby);

= trvat na zdanění příjmů z církevních restitucí;

= bojovat proti nadměrnému zvyšování cen plynu, elektrické energie, užitkové a pitné vody, stočného, tepla a paliv;

= zvýšit reálnou úroveň mezd a platů pracujících, aby z růstu ekonomiky neprofitovali jen velkopodnikatelé, banky a spekulanti;

= nahradit současný systém řady zdravotních pojišťoven vznikem jediné státní zdravotní pojišťovny a zřídit páteřní síť neziskových nemocnic a lékáren;

= podporovat rodiny s dětmi cestou sociální podpory, rodičovské dovolené, daňových úlev a kvalitní infrastruktury školských zařízení;

= přijmout ústavní zákon o obecném referendu a o lidovém vetu a zjednodušit vyhlašování místních a regionálních referend;

= prodloužit promlčecí lhůty u tzv. privatizačních zločinů a provést inventuru „rozprodeje“ státního majetku po roce 1989;

= požadovat důslednou právní ochranu ohrožených společenských skupin (děti, senioři, nemajetní, invalidé a bezplatnou právní pomoc pro všechny;

= vyvodit osobní a trestní odpovědnost konkrétních činitelů státu a místních samospráv za nekompetentní rozhodování, nedbalost a závažné chyby;

= odmítnout účast armády ČR v zahraničních misích bez mandátu OSN a důrazně odmítnout výstavbu cizích vojenských základen na území ČR;

= usilovat o demokratizaci Evropské unie a jejích institucí;

= klást důraz na řešení migrační krize, na stabilizaci poměrů v místě jejich vzniku a na větší odpovědnost velmocí a požadovat od orgánů EU regulaci migrace při respektu k suverenitě členských zemí.

Jen za těchto podmínek bude mít program KSČM podporu širokých vrstev obyvatel ČR.

B. Mach