KNIHA, KTERÁ NESMÍ UJÍT NAŠÍ POZORNOSTI

svedectvi

Upozorňujeme na knihu Jaroslava ChalupeckéhoSvědectví dříve narozených“, kterou vydala „Futura“ koncem minulého roku. Autor v ní vylíčil, kdo byl, z čeho vyšel, čeho dosáhl v podmínkách neobyčejně složité doby 20. Století. Nejednou stál tváří v tvář smrti, která nemilosrdně kosila životy druhých.

Jedná se o vzrušující čtení.

Jeho součástí je mj. i hodnocení této knihy z pera bývalého tajemníka ÚV KSČ Jana Fojtíka (viz s. 177-181), píše v něm mj.:

„Vše to, o čem píšeš, se mne dotýká, v mnohém jsem prožíval minulost s Tebou. Jakkoli o tři a půl roku mladší, procházel jsem obdobnou cestou…

V čem vidím její cenu?

Je oslavou práce.

Oba jsme studovali Marxe. Oba víme, že Marx jako základní protiklad ve společnosti, v níž žil, spatřoval Práci a Kapitál. Hlavní v marxismu je likvidace tohoto protikladu, vítězství Práce nad Kapitálem. Tento boj – boj o osvobození Práce ze jha Kapitálu – představuje dovršení dějinných třídních zápasů. Jak jinak než v socialismu, první fázi beztřídní společnosti, komunismu!

Socialismus s tímto nešvarem skoncoval. V tom vidím jeho největší přednost. Ne ve statistikách o ekonomickém růstu a produktivitě práce. Ale v základní změně ve vztazích mezi lidmi. Byly chyby? Byly. Bylo jich nemálo. A byly nejen chyby, ale i přehmaty. Některé snad neodčinitelné. Každý podrobnější rozbor by ukázal, že jejich zdrojem byly přežitky minulosti, egoismus a chamtivost lidí, jejich bezohlednost v prosazování svých zájmů na úkor zájmů společenských – dědictví tisíciletého vývoje, předchozích vykořisťovatelských společností.

Potřebovalo to čas, který nám žel nebyl dán. Ale co považuju za nejdůležitější? To, že socialistickými revolucemi v řadě zemí, včetně naší, vyšlo slunce, když byla osvobozena práce od odvěkých vykořisťovatelů.

Že slunce zapadlo? Věřím, že dějinám není konec. Zase vyjde. A jedno je jasné: úcta k práci, která neslouží jen osobnímu prospěchu, ale celé společnosti, se začala prosazovat – jako nejvyšší společenská hodnota.

Píšeš např. o tzv. socialismu. Nebyl „tzv.“ Byl reálný, se všemi nedostatky, ale byl. Už jsem např. uvedl, jak se změnily vztahy mezi lidmi, když byli vyvlastněni kapitalisté a statkáři a malovýroba založena na základech družstevnictví nebo komunálů. A pak: zcela nová struktura politického systému na bázi Národní fronty, sociální a kulturní politika. To nebyly efemerní věci, ale skutečnosti! Nestyďme se za to, buďme na to hrdi, však to stálo nějaké oběti!“

 

Redakce „Dialogu“ uvedenou knihu doporučuje k přečtení svým čtenářům.

 

-pj-