STOLETÉ LENINOVY DUBNOVÉ TEZE JSOU STÁLE AKTUÁLNÍ

lenin

S revoluční  válkou, která by skutečně ospravedlňovala revoluční obranářství, může uvědomělý proletariát souhlasit pouze za těchto podmínek: a) že moc převezme proletariát a k němu se přidávající chudé vrstvy rolnictva; b) že se upustí od veškerých anexí nejen slo- vy, ale i skutky; c) že se skutečně  nadobro skoncuje se všemi zájmy kapitálu.

… Demaskovat, a ne klást nepřípustný, iluze vzbuzující „požadavek“, aby tato vláda, vláda kapitalistů, přestala být imperialistická.

… Nikoli parlamentní republiku – návrat k ní od sovětů dělnických zástupců by byl krokem zpět -, nýbrž republiku sovětů zástupců dělníků, zemědělských dělníků a rolníků v celé zemi, zdola až nahoru.

(Lenin, V. I.: O úkolech proletariátu v naší revoluci (Dubnové teze), Sebrané spisy, sv. 31, Praha, Svoboda 1987, s. 138—143)