Zločiny kapitalismu

usa

Od roku 1993 tři režimy vládnoucí v USA zavraždily miliony lidí minimálně v devíti zemích. Zdrojem této informace je přední americký pravicový politik, universitní učitel, ekonom a žurnalista Paul Craig Roberts, který působil jako náměstek ministra financí ve vládě Ronalda Reagana.

„Pro zakrytí těchto obrovských, v historii ojedinělých (?) zločinů presstituté lhali a pomlouvali. Potlačování pravdy je poslední obranou amerického establishmentu, jenž se ve světě prezentuje jako nepostradatelný ochránce demokracie, lidských práv, pravdy a spravedlnosti,“ píše Roberts. Nelze se tudíž divit, že web Washington Post zařadil jeho stránky mezi „proruské“. Strašák Ruska je obranou nejen americké reakce navzdory skutečnosti, že nynější Rusko je rovněž součástí světového kapitalistického systému. Jelikož Ústava USA zakazuje vládě a Kongresu vyvíjet jakékoli aktivity omezující svobodu tisku, roli cenzora v USA přebírají média jako Washington Post, New York Times a CNN.

*****

Smogové situace v druhé polovině ledna na většině území ČR oživují aktuálnost ochrany životního prostředí. Pamatuji rozhořčené demonstrace tzv. ekologických aktivistů (antikomunistů maskujících ekologií svůj odpor k socialistickému zřízení) na podzim 1989. Nyní k tomu tito lidé mlčí. Proč? Těžký průmysl byl až na vzácné výjimky zlikvidován ve prospěch západní konkurence a z naší země je nanejvýš montážní dílna. Smogová krize je přičítána klimatickým faktorům a neodpovědným automobilistům. Buržoazní média však opomíjí ropné společnosti, které v zájmu udržení svých vysokých zisků urputně brání vývoji a šíření elektromobilů. Dýcháme otrávený vzduch, aby ropní magnáti dále bohatli. Smog je daní kapitalismu obdobně jako desítky bezdomovců umrzlých při lednových mrazech v Česku a dalších zemích Evropy.

(ij)