Z jednání MLOKu

mlok_01

V sobotu 19. listopadu 2016 se v Praze konalo plenární zasedání Marxisticko-leninského odborného klubu (MLOK). Jednomyslně zvolilo nové vedení, v jehož čele znovu stanul předseda Václav Čermák.

Zabývalo se situací v KSČM.

Kritizovalo stav Haló novin a vydavatelství Futura, které jsou sice vlastněny KSČM, ale slouží jen likvidátorskému křídlu vedení strany.

IX. sjezd strany neznamenal výraznou změnu k lepšímu, ačkoli bylo prosazeno několik pokrokových rozhodnutí, např. vznik ideologického oddělení, proti kterému část funkcionářů dosud zběsile útočí.

Přetrvává nedůvěra voličů k politickým stranám, přičemž socialismus je znehodnocen jednáním většiny vedení KSČM. Marx-leninské vzdělávání členů není v této straně žádoucí, protože by se stavěli proti současné linii.

Noví členové a dokonce i funkcionáři strany nevědí o ideologii, ale ani o stanovách strany nic.

Vážně hrozí, že se v dohledné době z KSČM stane mimoparlamentní strana.

MLOK rozhodně odmítá nemarxistický tzv. Kladenský program KSČM a požaduje jeho nahrazení skutečně komunistickým.

Jednání rozhodlo o vypracování nového programu KS. K tomuto bodu referovala Věra Klontza-Jaklová. MLOK připraví jednak rozsáhlejší program KS, jednak stručné programové prohlášení. Podstatné je jasně definovat termíny, vysvětlit je a nikoli je nepoužívat, protože „se to lidem nelíbí“. Provést rozbor současného světa, pozice ČR v něm a historické úlohy komunistického hnutí, soustředit se na budování KS a lidové antiimperialistické fronty. Zdůraznila nezbytnost studovat zahraniční materiály a novou marxistickou literaturu, věnovat pozornost mezinárodním setkáním KS.

Obsáhlá diskuse se dotkla ještě několika témat, např. přípravy
41. pražské teoreticko-politické konference k 100. výročí VŘSR, průběhu roztříštěných akcí 17. listopadu nebo problematiky migrační krize.

MLOK bude usilovat o prohloubení spolupráce s mladými komunisty, jak z KSČM, tak ze samostatných mládežnických organizací KSM a SMKČ.

Klub se soustředí na posilování svých regionálních struktur.

Jednání vzalo na vědomí zprávu o hospodaření.

Leopold Vejr