Nevím, jestli jsem připravena vládnout, ale rozhodně se nestačím divit…

klontza_01

klontza_01…výrokům předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, které zveřejnil ve svém rozhovoru na stránkách euro.cz dne 21. 11. 2016. Zastává názor, že KSČM je připravena vládnout. Nevím, jak došel k takovému přesvědčení. Možná se jen přeřekl a měl na mysli, že určitá skupina elitních funkcionářů by se ráda přiživila na vládě. Skutečně má naše strana rozpracovanou strategii vlády? Jaké zákony bude realizovat, proč, kdy a v jakém pořadí? Sjezd snad nějaký takový vládní scénář schválil a nevšimla jsem si toho? Sama znám jenom obecné často si protiřečící proklamace. Znamená snad Filipův výrok, že budeme podporovat nastolení socialismu, jak se píše na prvních stránkách sjezdových dokumentů, nebo budeme podporovat podnikatele, jak se píše na stranách dalších? Jsme prý také schopni vyjednávat jak se sociální demokracií, tak Babišovým ANO. Neznamená to náhodou, že jsme ochotni k jakýmkoli ústupkům komukoli? Predikce našeho volebního výsledku je na základě tendencí posledních volebních klání spíše pesimistická. Drtivá většina občanů se otočila zády k politickému systému a ani se nenamáhala navštívit volební místnosti. Teď, když KSČM ústy svého předsedy prohlásila, že je odhodlaná (zase) vládnout, budou u volebních uren fronty. Nicméně nechápu, jak bude našich několik procent ovlivňovat reakční protilidovou politiku vládní koalice? Našich 10 nebo i 12 % (a kéž bychom je dostali) budou takovým závažím na vahách vládního rozhodování, že se ve finále povede lidem lépe? Pokud má Filip nějaký zaručený recept, jak je možné zvrátit kapitalistickou krizi, měl by toto řešení urychleně nabídnout i jiným vládám EU a v USA, které marně hledají, jak z recese ven. Jistě by to ocenily. Od věci by nebylo, aby se o tento objev podělil i se svými straníky.

ANO a sociální demokracie již nejsou našimi protivníky? My už nekritizujeme jejich vládní praktiky? My jsme ochotni jejich pohnutky pochopit a omluvit?

Předseda Filip nezná příklad KS Francie, Itálie, AKELu? Ale také Syrizy, která po svých předvolebních proklamacích nastolila tvrdě protilidovou politiku, kterou jí tradiční pravicové strany mohou jenom tiše závidět. Filip se spokojuje s quasiargumentem, že KKE ztratila polovinu voličů, když nepřistoupila na koaliční jednání se Syrizou. Jedná se o laciný lživý argumentační trik. Jednak Syriza nikdy nenabídla KKE koalici volební natož vládní. A za další, KKE se apriori (a správně) vyjádřila, že se nezúčastní žádné buržoazní vlády, kdy by její působení v takové vládě ve finále podpořilo protilidová opatření. Dále by pak nebylo špatné vysvětlit, proč se volební vítězství Syrizy po volbách proměnilo v takový propad preferencí, že Syriza bez přehánění bude usilovat o vstup do parlamentu. Nepředpokládám, že V. Filip má podobné záměry s KSČM.

Jsem přesvědčena, že komunistická strana není subjektem, který by měl vládnout kapitalistickému vykořisťovatelskému systému, ale naopak by měl iniciovat vytvoření lidové protikapitalistické fronty, která přejme vládu a bude tak nastolena lidová demokracie usilující o nastolení socialismu, tedy uspořádání, ve kterém bude vládnout zastupitelská demokracie vycházející od základny pracujících.

Možná, že ti ve straně, které přitahuje myšlenka vlády naší strany ber kde ber, nebudou sdílet můj názor, ale jedno je jisté: debata na podobné téma celostranicky neproběhla.

Výrok je tedy osobním míněním Vojtěcha Filipa a ne taktickým, celostranicky zváženým a prodiskutovaným názorem celé strany. Byl-li tento výrok míněn jako snaha získat rychle a bezbolestně laciné volební body, pak se minul účinkem.

Kdo se obává o osud kapitalismu, má na výběr skutečné buržoazní strany a nepotřebuje KSČM.

Věra Klontza-Jaklová