Kim Čong Un odborům

MM00246385

Maršál Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády, zaslal dopis 7. sjezdu Generální federace odborových svazů Koreje (GFTUK), který se konal v Lidovém paláci kultury v Pchjongjangu 25. – 26. října 2016. V dopise mj. uvedl:

Dělnická třída a další členové odborů by neměli ani v nejmenším přehlížet nebo dělat kompromis s protistranickými a nezdravými praktikami všech odstínů, zjištěnými při provádění politiky strany, ale rozhodně je rozbít svými železnými pěstmi.

Odbory by měly vštípit svým členům stranickou myšlenku a linii priority vojenských záležitostí tak, aby upřímně studovali vojenské záležitosti a zůstali ve střehu a připraveni za všech okolností pevně třímat zbraň revoluce v jedné ruce a kladivo třídy ve druhé. Měly by zesílit ideologickou výchovu a ideologický boj, které jsou zaměřeny na rozbíjení reakční ideologické a kulturní infiltrace ze strany imperialistů a jejich následnických sil, aby uchránily své členy před kontaminací kapitalistickým jedem a vedly je všechny k pevnému třímání stanoviska dělnické třídy a žití a práci řádným a revolučním způsobem.

Je důležité, aby budování silné socialistické země komplexně uplatňovalo ducha samostatného rozvoje na prvním místě. Ochraňujíce pevné přesvědčení, že naše vlastní věci jsou nejlepší a naše síla je největší, dělnická třída a další členové odborů by měli přikládat plnou váhu svému bojovnému duchu sebedůvěry, aby odvážně ovlivnili domácí výrobu potřebných materiálů a vybavení a modernizaci technologických procesů výroby a vytvořili nejvyšší standard socialistické civilizace. Se sebeúctou a odvahou, jak se sluší na dělnickou třídu Koreje, by měli vyrábět všechno lépe než ostatní, a tak smést sklon k dovozu a demonstrovat vynalézavost národa a čest země.

Mají-li být silní v možnosti samostatného rozvoje a hrát hlavní roli v éře ekonomiky založené na znalostech, dělnická třída a další členové odborů by měli zvládnout moderní vědu a techniku. Nic není nemožné, když je revoluční duch dělnické třídy spojen s moderní vědou a technikou. Dělnická třída a další členové odborů, s ohledem na stranický záměr připravit všechen lid jako inteligentní pracující, vědecký a technický personál, by měli být zapsáni do systému studia při práci, jako je dálkové vzdělávání, a tvrdě studovat k pozvednutí úrovně svých znalostí moderní vědy a techniky a kulturních vědomostí. Měli by odmítnout tendence spoléhat se pouze na zkušenosti a smýšlet o technologiích jako něčem tajemném, a představit nové vynálezy
a hodnotné technické inovace, což pozitivně přispěje k vědeckému a technologickému rozvoji jejich jednotek a k budování založeném na znalostní ekonomice.

Masové hnutí je mocným prostředkem k dosažení nepřetržitého vzestupu v socialistické výstavbě na síle kolektivních inovací. Odborové organizace by měly organizovat a rychle provádět kampaň socialistického soutěžení, hnutí masové technické inovace, hnutí k vytvoření vzorných soustruhů následujících příklad soustruhu č. 26, hnutí dobrého chování a další masová hnutí, jak to vyžaduje skutečnost, kdy mocná socialistická země je budována na nové úrovni. Tím mohou povzbudit dělnickou třídu a další členy odborů, aby věnovali všechno své nadšení
a moudrost pro budování socialismu. Měly by stanovit ambiciózní cíle pro hnutí, s hlavním důrazem na realizaci strategických úkolů přijatých sedmým sjezdem strany a v odrazu cílů a požadavků mas, a trvale usilovat o jejich dosažení; pak životaschopnost těchto hnutí zcela naplní svou roli.

Dělnická třída a další členové odborů by se měli plně vybavit linií a politikou naší strany nezávislého národního znovusjednocení, a stát v čele boje za její provedení. Měli by aktivně podporovat a povzbuzovat pracující v jižní Koreji v jejich boji za antiamerickou nezávislost, demokratizaci společnosti a jejich právo na existenci, podporovat solidaritu a spolupráci s odborovými organizacemi
v jižní Koreji pod ideály samostatnosti našeho národa, a tím otevírat cestu k nezávislému znovusjednocení.

GFTUK by měla bránit a uplatňovat naši myšlenku a principy zahraniční politiky strany, podporovat pokrokové národy světa v jejich boji za nezávislost, mír a socialismus
a rozvíjet vztahy dobrého sousedství, přátelství a spolupráce s odbory v jiných zemích a mezinárodní odborové organizace, aby se tak rozšířily řady příznivců a sympatizantů s naší revolucí a urychlila věc globální nezávislosti.

Odboroví funkcionáři by se měli plně vybavit pracovními metodami soudruha Kim Čong Ila a aplikovat je v praxi. Měli by se řídit ušlechtilými příklady, které poskytl ve výchově a vedení mas, a to vše dle jeho instrukcí. Měli by sestupovat mezi nižší vrstvy jako rutinní záležitost, mísit se s masami ve své práci a pomáhat jim a vést je vpřed. Měli by odstranit takové zastaralé a zpátečnické metody práce jako pouhé zprostředkování politiky strany níže postaveným organizacím či omezování odborové činnosti na jednání a papírování. Místo toho by měli vždy jít hluboko mezi masy, sami zasévat semena
a sklízet ovoce.

Stranické organizace by měly upřednostňovat odborovou práci
a přikládat jí plnou váhu. Když dělnická třída zdvojnásobí své úsilí
a odborové organizace budou plné elánu, síla našich revolučních řad bude dále posilovat a budou provedeny větší kroky v budování mocného socialistického státu.