Protestujeme proti zradě vlády

13164467_1695111014071532_5037147845081748293_n

Protestujeme proti zradě vlády

Dne 14. 5. 2016 se účastnil Sudetoněmeckého sjezdu ministr kultury vlády České republiky Daniel Herman, kterého vyslala současná naše vláda. Proti tomu důrazně protestujeme. Je to zrada a potupa našeho národa. Vláda opomíjí historická fakta o činnosti této organizace, protože její členové zradili náš stát, aktivně působili na rozbití ČSR a zúčastnili se na genocidě našeho národa. Již v minulosti proti činnosti Němců varoval písmák Kosma a totéž je zveřejněno v Dalimilově kronice. Varoval nás i prezident Beneš, když podepsal „Benešovy dekrety“, aby se neopakovaly tragické události z let 1938-1939.

Proti našemu tehdejšímu prezidentovi, jeho Dekretům, odsunu Němců z naší vlasti vystupují právě oni, když to bylo rozhodnutí velmocí. Také varoval, že se znovu najdou „čeští vlastenci“, kteří je budou omlouvat a spolupracovat s nimi proti zájmům našeho národa.

A to se nyní děje, např. Brno a současná akce. Jde o ustupování cizím zájmům a nahrává to revanšistům. Jde o kolaboraci. Členové současné vlády zapomněli na varování prezidenta Beneše. Také zapomněli, že politika Německa „Drang nach Osten“ se nemění v celé jejich historii a jen se mění cesty způsoby. Za Bismarcka to bylo „krví a železem“ a za první republiky to vyvrcholilo „Mnichovem“ a fašistickou okupací a dnes pomocí eura za pomoci vlastizrádců.

V roce 1938 se snažili Němci o rozbití našeho státu pomocí pušek, granátů a kulometů. Vyvolali tzv. Henleinovské povstání, kterého se zúčastnila převážná část Sudetských Němců. Vytvářeli polovojenské oddíly se zbraněmi z Německa. Obsadili četnické stanice, celnice, pošty, nádraží. Přitom bylo 23 mrtvých a 75 raněných.

Diverze se účastnilo 15 000 záškodníků. Provedli 300 akcí, při nichž bylo zabito 110 občanů, 50 těžce raněno a přes 2 000 Čechů odvlečeno do Německa. Při obsazení „Sudet“, našeho pohraničí, Němci vyhnali 1,5 milionů našich občanů z domovů a okradli je téměř o všechno – veškerý majetek. 640 000 mladých odesláno do Německa na nucené práce. Z nich se 5 000 nevrátilo. 360 000 našich občanů položilo své životy za naši svobodu. V koncentračních táborech bylo 450 000 našich občanů a přežilo jich 80 000. Na tom všem se aktivně podíleli právě Sudetští Němci. Zradili naši vlast a dobrovolně se přihlásili k Hitlerově Velkoněmecké říši. Přes půl milionů jich vstoupilo do fašistické organizace NSDAP. 200 000 jich padlo ve válce a 6 000 jich spáchalo sebevraždu.

Za II. světové války nám Němci způsobili škody v celkové výši 43 miliard v tehdejší měně, na soukromém majetku za 75 miliard a dále 54 miliard roční příspěvek za ochranu Protektorátu. Z reparací, které nám byly určeny, Německo nezaplatilo ani 1 %. Přitom vláda koketuje se Sudeťáky, místo aby vyžadovala splatit uvedené reparace.

 To vše nelze pominout ani zapomenout. Na uvedeném sjezdu ministr kultury D. Herman oslovil přítomné „Milí krajané“. Když jsou to jeho krajané, tak by měl jít k nim a neškodit našemu lidu. Toto vyslání člena vlády na Sudetoněmecký sjezd je výsměchem všem vyhnaným, týraným, umučeným a poškozeným občanům. Tento čin odsoudí každý skutečný vlastenec, každý poctivý občan a obviní ty, kteří akci schválili, za akt proti naši národním zájmům, za akt kolaborantství. Jde o postupné ovládnutí naší země proti zájmům našich národů.

Ladislav Svitáček, Ostrov nad Ohří, OR KČP Karlovy Vary